Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lilit - Černá Luna

12. 10. 2015

Lilit - Černá Luna

Převzatý článek s komentářem

Komentář Simi :

Prosím, aby každý muž tou částí svého já, která je k tomu orpávněna, přijal zpět Lilith k sobě a do sebe. Prosím o odpuštění a usmíření mezi Lilith a Adamem na všech urovních. 
Potřebujeme se zbavit strachu mužů z žen, strachu z ženské složky v sobě, vrátit zpět rovnováhu muže a ženy a lásku a dynamiku vztahu obnovit víru v Universum, Lásku, Boha. 
část archetypu nese každý z nás, jsme součásti celku, a tak se na vztazích všech podílíme všichni a každý může tím nejelpším co má v sobě pomoci vrátit k sobě muže a ženu, jako harmonický a rovnovážný celek. 
 

Lilit - Černá Luna v babylonské a asyrské astrologii

Na základě dostupných poznatků se s Lilit-Černou Lunou pracovalo již v babylonské a asyrské astrologii. Ve středověku se pochopitelně z astrologie vytratila a vrátila se do ní až začátkem 20. století – téměř současně s objevem planety Pluto (podobný princip). Ve stejném období začaly „viklat“ i patriarchální hodnoty. Náhoda?

Lilit v horoskopu může působit radikálně

Její tranzity vyvolávají události, které nás konfrontují s utrpením a stinnými stránkami naší existence. Často jde o události velkého významu a mimořádné síly. Nutí nás, abychom jí a tím i svůj stín přijali, poznali sami sebe, vyrostli a dosáhli Světlo. Utrpení se vždy vyskytuje ve spojení s novým začátkem a proměnou. Ten, kdo hledá svou Cestu, se mu jen těžko vyhne. Význam Světla je v zásadě čistě osobním objevem, protože každý člověk objeví jen to, k čemu na základě svých zkušeností dozrál. Lilit v horoskopu dále ukazuje cestu k naší sexualitě a tím i k partnerským vztahům. Sexualita v podobě nespoutaného libida a čirého sexuálního instinktu byla v patriarchálních strukturách asociována s ženou a považována za nečistou.

Žena byla spojována s vášní a smyslností

co se zároveň pokládalo za zavrženíhodné. Sexualita ale úzce souvisí s partnerskými vztahy (vztahy JÁ a TY). TY nám slouží jako zrcadlo, ukazuje nám zvenku, co skrýváme hluboko uvnitř, co jsme v sobě potlačili jako svou temnou stránku a co musíme prostřednictvím TY nalézt a přijmout, abychom dosáhli své vlastní celistvosti. TY tímhle způsobem iniciuje JÁ, pomáhá objevit sebe samého, svůj potenciál.

Zrcadlo, stejně jako Slunce, vynáší na světlo pravdu

Obraz v zrcadle neinterpretuje, říká pravdu nelidským způsobem – přímo do obličeje, člověk tak ztrácí své iluze o sobě samém. Životní partner taky představuje zrcadlo. Předpokládejme, že potkáme člověka, který odráží nějakou naší vlastnost, je pro nás zrcadlem. Zpočátku se chováme jako malé dítě před zrcadlem – nepoznáváme se. Abychom mohli zrcadlo používat, musíme nejdříve zjistit, že před ním stojíme. Dalším faktem je, že to, co vidíme v zrcadle, nemůže být nepřítomno.

Nemůžeme vidět a poznat v druhém to, co nemáme i sami v sobě

Ztráta iluzí ale bolí, proto jsou partnerské vztahy prožívány často velmi bolestně. Lilit nám v horoskopu ukazuje to nejskrytější v našem nitru, co potkáváme v partnerovi, co nám na něm strašně vadí. Prostřednictvím Lilit by jsme si ale měli uvědomit, že nám to vadí právě proto, že to neumíme akceptovat sami v sobě. Akceptovat partnera a tím i samého sebe, znamená najít rovnováhu.

Plnohodnotný partnerský vztah může existovat jen na principu rovnováhy

Pokud se rovnováha zvrhne, partnerský vztah je poškozen nebo zaniká, stejně jako u Adama a Lilit. Tam, kde jeden vládne a druhý se podřizuje, nemůže být partnerství. Partnerství není možné podle „buď–anebo“, funguje pouze podle „nejen–nýbrž i“. Lilit tak navždy zůstala v každém muži i ženě, jako článek chybějící k rovnováze, k harmonii. Byla stvořena jako Adamova rovnocenná partnerka, stejně jako on z prachu a hlíny. Utekla od něho, protože se odmítla podřídit.

Adam potřeboval Lilit jako rovnováhu

to jen jeho EGO chtělo vládnout. To, že utekla, ale neznamená, že mu nechybí. Podle mýtu jí nechal hledat. Chtěl, aby se vrátila. A když odmítla, pouze jí v sobě zapřel (jako liška, co prohlásila hrozny za kyselé, protože na ně nedosáhla). Potlačil jí v sobě a vyhodil ze svého „vědomí“. Lilit utekla potom, co si jí Adam vzal násilím. A když se odmítla vrátit, dostal Adam od Jahveho Evu. Lilit pak byla potrestána. Ve zvířecím těle – jako had – se později vrátila zpátky a pomohla Adamovi „padnout do poznání“. Adamovi ale pořád schází jako jeho dynamický princip. V ženě existuje Lilit jako její stinná část, kterou musela skrývat.

Stín od člověka neodtrhnete, světlo vždy zobrazí i stíny

Lilit je neoddělitelnou části ženy, vybízející jí k životu a radosti, k rovnocennému svobodnému bytí, které muže nepopírá, neponižuje ani neutlačuje, pouze ho s láskou doplňuje, splývá s ním do celistvé bytosti. Muž nemůže zažít „jednotu a celistvost“ s ženou, která v sobě Lilit nenašla. Stvoření Evy jen dál umožnilo nerovnováhu. Eva celou věčnost ztělesňuje hřích a nečistotu. A následkem je trest, pokání, poslušnost, ponižování.

  • Může někdo rozumný tady mluvit o partnerství?
  • Můžeme bez Lilit mluvit o vztahu muže a ženy?