Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kvantová fyzika a komentář Simi

14. 10. 2015

Kvantová fyzika a komentář Simi

Sekce – Doporučená literatura a komentář Simi

MVDr. Simona Mullerová

Korekce J. Ina Pokorná

Říjen 2015

 

Komentář Simi

Pracujeme v časové ose zpět i vpřed a měníme uspořádání, to je princip naší práce, také to vysvětluje, proč naše dálkové práce projdou i vašimi zdmi a po nápravě škody v minulosti nebo zaměřění na budoucnost odejde problém nebo se změní.

Článek taky vysvětluje, proč se změní členové rodiny, práce, když se změní jeden z nich. A dále, že máme pozorovat pozitiva a na tom postavit život. Pozorovat to, co chceme žít. A mít zodpovědnost za to, když pozorujeme, tvoříme problémy, negativa, že si je taky odžijeme. Proto nepodsouvejte domněnky o chování a myšlení druhých lidí, dovlte všem se změnit, a být šťastní a úspěšní.

Kvantová fyzika

Kvantová fyzika je divný svět. Zaměřuje se na zkoumání subatomárních částic, které se jeví vědcům, jako základní stavební kameny reality. Veškerá hmota, včetně nás samotných, se z nich skládá. Zákony, kterými se řídí tento mikroskopický svět, jsou dle názorů vědců odlišné od těch, které jsme se naučili akceptovat pro nám běžnou makroskopickou realitu.

Zákony kvantové fyziky mají tendenci odporovat mainstreamovému vědeckému rozumu. Na této úrovni může být jedna částice na vícero místech současně. Dvě částice mohou být zaměněny, a když jedna z nich změní svůj stav, tak i druhá se také změní – bez ohledu na vzdálenost – i kdyby byla na druhé straně vesmíru. Přenos informací se, zdá se, děje rychleji, než-li je rychlost světla.

Částice se mohou též pohybovat napříč pevnými objekty (vytvořit si tunel), které by za jiných okolností se jevily jako neprostupné. Dokáží vlastně procházet zdí jako duchové. A teď vědci dokázali, že to, co se děje s částicí teď, se neřídí tím, co se s ní dělo v minulosti, ale tím, v jakém stavu se bude nacházet v budoucnosti. Fakticky to znamená, že na subatomární úrovni může jít čas dozadu.

Pokud se vám zdá výše uvedené naprosto nepochopitelné, pak jste na podobné vlně. Einstein toto nazval strašidelné a Niels Bohr, průkopník kvantové teorie, řekl: „Pokud vás kvantová fyzika nešokovala, pak jste ještě nepochopili, o čem to je.“. V pokusu, který povedl tým australských vědců z Australské národní university pod vedením Andrea Truscotta se ukázalo, že: realita neexistuje dokud ji nezačnete pozorovat.

Vědci už dávno ukázali, že částice světla, tzv. fotony, můžou být jak vlny a tak současně částice. Použili k tomu tzv. experiment s dvojí štěrbinou. Ukázalo se totiž, že když světlo zářilo na dvě štěrbiny, foton byl schopen přes jednu jako částice a přes dvě jako vlna.