Jdi na obsah Jdi na menu
 


Geriatrický pacient v homeopatické ordinaci

23. 1. 2013
Kdy zařadíme psa mezi strárnoucí jedince, zavisí na plemenné příslušnosti.Obecne se dá říci, že v sedmi letechje již telo opotřebované a v různé míře ztrácí vitální sílu.Podle dojmu,jaký na mě pacirnt udelá a podle požadavků majtele, provdím geriatrickou prohlídka.Jde o prodorbnejší ambulantní vyšetřní pacienta .V celé ke veterinární prai kladu ždy důraz na prevenci.Svyým způspbem s edá říci, že příprava na zardvé a hodnoté stáří začíná již první návštevou oridnace mezi druhým a třetím měsícem štenete.S majitelem vždy proberu dyspozice plemene a zahaájme lehkou prevenci . Tím se zásadne oddálí geriatrická problematika. Vzhledem k tomu,že alternativní techniky používám už 17let, mám sktečne mnoho zkušeností s tím,jak vypadají kyčle NO bebo RTW, kteří berou homeoptika nebo kapky od štenečího věku. jak vypadají zuby yrrků nebo pudlů..pateř jezevčíků,kůže abradavice kokrů..aj.
Kladu důraz na prvních 10mesíců života, kdy podprujizdravý vývoj jedince podle plemene a tvaby těla, od 1 roku do 6-7 let  používáme bud preventivní kůry 2x ročne třr týydny. nebo nic anebo pravidelnou péči podle individuality pejska.
mezi 6-7.rokem  nabízím klientům geriatrickou prvenci , homepatika nebo byliné kapky volím naprosto individuálně na základe vyšetření. Pokud je paciet klinicky zdraáv, zvolíme dva orgány, kterépročstíme  , vždy 1x ročne l orgán. další rok opet individální postup podle pelenné příslušnosti. pokud púacien již vykazuje oslabení nebo pokšození orgánu, pak je homeopatie léčebná a sytsamatická, nekdy i celoživotní.
Vzhledem k tomu,že jste také léčitel, používám krome otoskopu,fonendoskopu, ophlamoskopu a hmatu i eneregtické body, akuprsuru, reiki ajijé další techniky na zhodnocení zsdarvotního stavu a na regenraci podle indiviuálních potreb.
krme zdraví se s vekem mení i povaha jedince, k tomu je nutné přihlédnout při sestavování preventivních nebio léčebných opatření.
Anamnéza tedy obsahuje i udaje o povaze, psychické pohode pacienta, jehozařezení v rodine nebo ve smečka azmey, které se udály.Starý pes sehierchciky přeřezuje s narůstajím vekem, a to i nekolikrát za život. ztráta pozice muže závažne ovlivnit jeho zdaví.Toto je případ pro aletrnativní techniky,nebot klasická medicína vesmes tyto udaje podcenuje nebo nevztahuje kfyzickým potížím.
Staší pes je obvykle pomalješí, obnovu nergie můžeme pdpořit homeopatiky natrum sulfuricum, thuya, gelsemium, graphites, tytohomeopaika zejmne au bacuatách,pomalejsích.u stíhlých pak lycopodium,arsenicum album,calcareu phosphoricu.Typologicky  calcarea phosphoricka jsou stíhí, unavitelní psi, se zubním kamenem, kteří ztrcí bezpečí domova. jsou vstřícní , prátelstí, převáne nekonfliktní.Arsenici a lycopodia jsou domácí prudiči a manipulátoři.mají rádi teplo. jsou vetšinou skutečne stíhlí. doma drzí,venku bazliví.U arsenicu je vetší uzkost o pelíšek,hracky, starch ze ztráty majetku.., časte kožní porjevy, kuže je suchá, tvoří selupy, pes se drbe.Dre se kvuli suché kuži anebo z psychických duvodů.lycopodia mají spíše sklon k močovým problémum, žaludečníma nadýmaní, delají schválnosti typu značkování, čůraní do bot.., jsou váce potměšilí.jedí po alých dávkách.jsou ponekud méne uzkostní a vetšinou nemají rádi štenata a deti.Graphites jepro psy tlusté, pmaleé, s kožními problémy, gelsemium jepro spy se ztrátou vitality, uzkostmi, starch z noveho,sratch ze zmeny, snaha lezet "na placicčku",thuya je pro psy zatížene lky, prostředím, tloustnou,mají bradavice, ztlruštelou kuži, naatrum sulfuricum pro psy s otoky, lymfatickou kůží..a tak bychom ohli probírat lék po léku.bez konzultace s odborníkem použijte lk jen l balení, po dobu tří týdnu lx d 5 kuliček do tlamy nebo do piškotu, krmte za 10-15 minut.
Ale přejdeme k cílenému vyšetření.
Na hlave u starnoucích psu mužeme najít bradavice,. řeší se dost obtížne a jsou známkou zenesení enrgetické gráty, negativní nergie vystupuje ven a zhmotnuje s ev bradavici.mužeme vyjít z toho, na jeké nergetické dráze je, jak vypadá a u jaké rasy je.Bradavice se nejčsteji léčí thuya 9ch, lx d 3-5 3 týdny, obedn 3-5 dalších 6 tádnů.Ideálníjepodvázajní bardavice za úplnku, nebov v dobe couvající ho mesíce odpadne obvykle do deseti dnu. podvazanou badavici jodujeme. 1-2x denně.homeopatika proti bradavicím mužeme podávat preventivne. lx txdne, 2x měsícne..dle situace.také casticum je na bradaice na obličeji, u psů soucitných i vzteklých zároven, spíše stíhlých. Causticum je i na celkovou ztuhlost.Causticum se zlepší vhým teplem. Rovnez dulcamara je lékem bradavic i ztuhlosti.zejmena v dobe raního chladu a denního tepla.
na očích nachzíme sušší rohovku( calcarea fluorica 9ch , bryonia 9ch, 2x d 2a 2),šedý zákal, (phosphorus 9ch lx d 3, calc fluorica), glaukom,zelený zala, vzaduje specielní terapii,ale je rovnež řešitelný homeopatii, napřílad adonis vrnalis, phisostigma aj,,všeobecne nejlepší obecná regenrace oka je s phosphorus a aurummetallicum.
vysušený nos s rozpraskanými okaji svedčí o slabosti levni nebo nedostaku zinek. zinek je velmi duležitý pro imunitu,pihlaví g¨fince, kožní sytsem, enzymy.., zincum metallicum 5ch kombinujeme s tablety pro psy na srs,,kde je obaszen zinek ve vyšší míře.u bílých psů je nezvytný nejméne 1x ročne.3-6 týdnů.Zinek také ovvinuje mylšní a souředení.
Pamet psů se svekem teké opsbauje a opet je řešitelná bylinami ahomepatiky ( gingo, selenium, zincum aj.)
pokud majitel udává zhoršení sluchu, je potreba zjistit,zda jde o zesílený bubínek, ucapné ucho mazem, neochotu vnímat majitele nebo neurologickýproblém. podle toho se odvíjí terapie.u sníženého vnímaní zvuků vždy podvám gingo v kapkcíá, napiškot, obvykle i nux vomicu9ch na vyčistšení tela, regeneraci nervových vlakem a reaktivnost ke zvuku.daší terapie je závsila na osatních symptomech.
zubnéí kazivost jdesnízt, zubní kamen jde odloučit enbeo zmírnit usazovníní. opet záleží na prevenci. Moji pacienti,kerí mají alternativní zbní peíci mají rpoblémy se zubním kameneom o 2-6 let poudeji než moji noví neošetřovaní pacienti. zubní olej z aromaterapie  hojí dásne adlučuje zubní kámen.calcarea fluorcia i phosporica udrzuje skolovinu s nižší tvorbou zubního kamene.silicea a alumina pomahají odloučit zubní káemn. mercrius solublis nebo ccororsvius hojí zánetv dutine ustní, kreosotum již nafialovelý zánet dásní.Vzhledem k tomuže doporučují krmt klasickou stravou skostmi, mamí moji pacienti opet nižščí vyskyt zubního kamemne, pokud jsou od mladí navyklý na pravidlený příjem kostí,apřl drubeží krky.podávám i tvdrý chleb.
podle velikosti mízních uzlin mužeme usozovat na infekci nebo jádorové onemconení. ndorové onemnocnení jeskvele řesitelní homeopatií v tom smylsu,že kapky a kuličky zpomalují rust nadoru a jeho krvení. pokud majitel požaduje operaci,doporučuji až o dvoumesích podávaní kapek a homeoatik, nebot  operace je snadnejší, mene krvací, národ je koncetrovaná, rekonvalescence je kratí a recidiva je pozdeji. po operaci sle již celožitvne podávaném prevecni..např  conium macul na tvrdé nadory, calcareu fluoricu na tukové nadory, nebo u molosu vždy, barytu cabonicu nebo silcie u zvetšených uzlin,carcinosinum vždy u nadorových onemconení, lapis albus na nádory s trvdým strredem a mekkým obalem, asterias na  na nodry veveminku.. možnosití je vlemi mnoho spou s kapkamai sii take, žapion, vč¨řes..,které obmenuji nebo potencuji přímo na míru pacientovi.rakovina je ost mých elkých uspechů.naorzdíl od ledvinových onemconení se mi už 12let daří rakovinu zastavit v mnoha případech ledvnové oenmocnení naopak vemi špatne a jen zlešíme stavpacienta.
dašímmým oblíbeným tematem jsou srdcční slabosti, rarcmie, nedomykavosti, kde mám ronež s bylinami ahomeipatky, úžasné vylsedky. ombinuji gingo, srdecčník, hloh pdle vyošetření.z homepatik mužete bez konzultace phosphorus 9ch , digitalis, strohantus, cactus, adonis, apis, ,spongia, spigelii aj aj již podle individulníhoposouzení.a to celoživotne.po pulcrce podáaní homepatik mám mnohopacientů, řememe 95% bez klinicých přízanku. Moji pacienti mohou i se srdní nedostatečností abolvoat dlouhé tury a mít plnohodný živtt.takže například mužete podat srdečník kapky na 6 tdnů aphosporus 9ch na 6 tdýnu, lx d 3, bez konzultace, dále je vhodné poracovat již s odborným poradcem.
velmi ráda řeším pohybovéproblémy , nebot i tam je homeopatie esmírne silná auspešnáa má nespočetné možnosti.od regenrcepáteře až po zamření na jendotlivé klouby, zhodnocuje  nejen který koub má rpoboémale kdy má pacient probléma čím problém ustoupí. bez konzulatce mužetepoužít byliny ořešák  nebo borovici na 6 týdnů a kuličky rhus toxicodetdon 15ch 2x denně 3-5.pak je opet vhodné se podadits odborníkem,aby zhodnotil,zda je problím v kloubu,ve vazech, slachách,svalech nebonervech a zacílil léčbu..
Homeopatka jsou rovnež v injekcí forme ato na každou zmíneou problematiku, jeicih nástup je vteřinový.mám vyzkoušeno u mozkových mrtvic, srdečních selhání nebo bolstivosti kloubů.u konžci případůje nástup ucinku ponalejší ,stejne tak jako u ochrnutí.
pacientovi prohmatám celu páteř a zodním jeí tsva vyýborným lekem na regenarci páteře jebambusa.energetickou lecnou lzeřeist asymterie v psootji ai v toku nergie. duležitý je svalový tonus,ter lze zvýšit podánám ferum phospohoricum 9-15ch nebo gelsmium. aj.
egenraci vazu a sočasne hladké svalovi-sverace, moč mechyř, konečník.., provádím obvykle s caclacrea fluorica 9cha ruta 9ch.
léčba zvetšené prostaty je uspešná asi v 60% mých pacietnů, napři pomocí léku apis, capsicum, sabal, kapkami žampion, vrbovka.kontrlou prostaty provádím od sedmi let lx ročne.
u predspovaných plenen naledvonová onemcnení delám prvenci 2x rodčen celožitovtne, nebo ledviny jsou orgán,který má tžkoregeneratvní tkán, vledvinách je negriedana pro celý žovto, která nejde obnovit jde snížít nadmenrní vyčerpaní,jde pdporvat silu ledvinallo u akutního nebochrncikého slehání pacinta nezachrání asi ani homeipatie. musím přuznat, že jme ješte nidky nezachránila pacrta sledvinovým selháním,přestože jsme mu vždypomohlamyb se cítil lepe, mene zvarce, léep metabolizoval a statsnejší a v kruho rodinneém odešel. Bohužel mnoho takových pacientů mírá na infuzích na klinice, opušteni, smai..nechapající,proč když je jimtak zel,je ješte opustí i jeicih pan. oni nevedí,že pán je zoufalý ahledá pomoc a že pán neví,že pomoc není.ledviny jsouspoluse srdcem hlavními orgány strachu.naledvnová oemncnení umírá víc epsů než na srdcení vady a nedostatečnosti. ledvny s eoslabují strachem, smutnekm, edostatkem lásky ( už ptrba při odchovu u chovatelem),léky, když posílíte strach a samotu, v dobe onemocnení levin, zhoršíte podattne svého psa.možná by alcesta v dslednejší preveci a ve vcítení připterapii. neopouštet psa, dovest ho na infuze být s ním, mluvit s ním.věřít mmu.prevce a podpora ledvin spočívánapříklad v podávaí lycopodium 9ch, phosphorus 9ch, arsenicum album 9ch, ale i mnoho dalších méne známych léků. tyto tři mužete podat 2y -4x rodčne u plemen,který trpí na levnová onemconení.
játra se regenrují skvele. léčba jaterních onemcnení je opet příjemná ,podávané střídavepamelišku,ostropestřec, eventuáne vlastovicník, s homeopatiky lyopodium nux, chelidonium, phosphorus, taraxacumn.. aj aj.,pdole typologie.prevnce muže býtv podání nux vomica 2x rocčne nebo i 4x . lx d 3-5.

MVDr. Simona Müllerová
Tuřanská 52
Brno 620 00
www.trojskykun.com