Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozbor dne 20.4.

23. 4. 2017

ROZBOR DNE – INICIAČNÍ MAPA

KRYSTALICKÝ IMIX - IMIX 12 DUALITA , VYJASNĚNÍ, VZTAHY,  DOZRÁNÍ. VELMI SILNÝ IMIX, POSÍLENÝ ZÍTRA IK 13 VÍTR S 13 TONEM JE TORNÁDO. VČEREJŠÍ AHAU 11 BYL OPĚT VELMI MIMOŘÁDNĚ SILNÝ DEN, PROTO MÁME VÝZVY, EMOCE, A JE POTŘEBA JE KONSTRUKTIVNĚ UCHOPIT,  A DOSTAT SE JINAM.  POKUD BUDEME REAGOVAT STÁLE STEJNĚ, NEPLNI VÝZVY SVŮJ UČEL, A BUDOU PŘICHÁZET ZNOVA. TAKŽE VŠDCHNO, CO SE NÁM V YTYTO DNY DĚJE JE URČENO K TOMU, ABYCHOM TO DŘÍVE ČI POZDĚJI ZPRACOVALI JINAK.

TVOŘÍME INICIAČNÍ MAPU. TVOŘÍME NOVOU PROSTOROVOU MŘÍZKU, PÁLÍME STARÉ, NECHÁME HOŘET SPRÁVNÉ NOVÉ,  LÍTOST A SMUTEK JE NIZKÁ ENERGIE, KTEROU POTŘEBUJEME POVÝŠIT, ZAHŘÁT JI JAKÝMKOLI OHNĚM, POKUD SE NÁM PODAŘÍ MÍSTO LÍTOSTI MÍT VZTEK,  MÁME VYHRÁNO, PROTOŽE VZTEK JE TVŮRČÍ SÍLA.                        

POKUD POZORUJEME STÍN, NAPŘ. V PODOBĚ LÍTOSTI, NEBO DEPRESE, POZORUJME HO S TVOŘIVOU SÍILOU A POSUNEM  A SMĚŘUJME K POHYBOVÉ AKTIVITĚ NEBO KE VZTEKU  JOGA JE SICE HEZKÉ POSÍLOVÁNÍ, ALE TAM , KDE CHYBÍ JANG, NEPODPORUJE JOGA SPRÁVNĚ. VŮBEC NEJSEM PROTI JOZE, NAOPAK, ALE V DNEŠNÍ NÁROČNÉ DOBĚ JÁ UPŘEDNOSTUJUI AEROBNÍ CVIČENÍ. BĚH, SKOKY, TŘEPÁNÍ.  ZEJMÉNA TAM, KD EMÁ ČLVOĚK SMUTEK, LÍTOST, VINY, A DEPRESI, POTŘEBUJE SKOK BĚH, A TENTO DRUH POHYBOVÉ AKTIVITY. NAOPAK NADMĚRNÉMU VZTEKLOUNOVI  NEBO EXTREMNÍMU SPORTOVCI JOGA PROSPĚJE. ZE ZKUŠENOSTI Z ORDINACE VÍM, ŽE LIDÉ UPŘEDNOSTNUJÍ JOGU VEGETARIÁNSKVÍ A VEGANSTVÍ MAJÍ MÁLO PRŮLOMOVÉ SÍLY,  A NĚKTERÉ VÝZVY DNEŠNÍ DOBY NEZVLÁDNOU. PROTO BY SE MĚL KATŽDÝ ZAMYSLET NAD TÍM JAKÁ JE TYPOLOGIE, JAKÉ BOOKY SI ŘEŠÍ CO POTŘREUJE K EZMĚNĚ A PODLE TOHO ŘEŠIT JÍDLO, DUCHOVNÍ NEBO SPORTOVNÍ AKTIVITU.

 

 POMYSLÍME NA UDÁLOST, KTERÁ VYVOLÁ LÍTOST. PRO MĚNUJI NÁSLEDNOSTI-SPOUŠTĚČ JE STÁLE STEJNÝ, NAPŘ. NEDOKÁŽU RÁNO VSTAT. VŽDY MÁM VOLBU, CO S TÍM UDĚLÁM A CO UDĚLÁM SE SEBOU . DULEŽITÉ JE PŘESTOŽE RÁNO NEVSTANU - DÁT NA TO JINOU NÁSLEDNOST. POKUD SE MI NEPODAŘÍ HNED A NASTOUPÍ VINY, ŽE JSE ZASE NEVSTALA, MOHU V TÉTO DALŠÍ FÁZI PŘESMĚROVAT NÁSLEDNOSTI. SPON SI ODPOČINU, NĚCO V LEŽE VYMYSLÍM, BUDU SI KLEPAT EFT , BUDU ES NA SEBE USMÍVATR, PŘEDSTAVTE SI, ŽE MÁTE VSTUPNÍ UDÁLOST, SPOUŠTĚČ, NA TENTO SPOUŠTĚČ SE NAPOJUJE NĚJKOLIK VELMI SILNÝCH PRODLUŽEK. ZAČNŠTET ODPOJOVAT, ROZPOJOVAT TY PRODLUŽKY. VEZMĚTE JINÉ PRODLUŽKY JINÝCH BAREV A NAPOJTE JE NA UDÁLOST. DEJTE TĚLU KOMPETENCI,  AT VYBÍRÁ NOVÉ NÁSLEDNOSTI A PROPOUJUJE NEURONY, A ELEKGTŘINU VTĚLE JINAK.  AKTIVUJI SAMONÁRPVNÝ SYSTÉM.  POUŽÍVÁM VŠECHNU SÍLU A MOC VE MĚ A MIMO MĚ ABY VYTV OŘILA NOVÝ SLED MYŠLENEK POCITŮ A UDÁLOSTÍ. VE SVÉ PŘEDSTAVĚ NAPOJUJTE NA SEBE RŮZNOBAREVNÉ PRODLUŽKY. POUŽIJETE I ROZTROJKY, A PŘEDSTAVUJTE SI DALŠÍ VĚTVENÍ. POUHÁ PŘEDSTAVA NOVÉHO VĚTVENÍ VYVOLÁ V TĚLE  NĚJAKOU NOVOU REAKCI.      

I STRACH MUŽE BÝT IMPULS K EZMĚNĚ, POKUD MÁME STÍNOVOU VLASTNOST, VINU, PÝCHU, EGO, STRACH, MŮŽEME JI POŘÁD JEŠĚ POUŽÍT JINAK, NEŽ K DESTRUKCI, ČILI K VÝCHODISKU.   OBJEDNÁVÁME VLASTNOST , SVĚZTELNOU NEBO STÍNOVOU , KTERÁ SE STANE HNACÍ SILOU  ABYCHOM VYŠLY Z OPAKUJÍCÍHO SE TÉMATU .                       

VZTEK, VZDOR, PÝCHA, NENÁVIST, LÍTSOT, STRACH, SEBELÍTOST,  - JELI NENÁVIST HNACÍ SILOU K URPVĚ STRAVOVACÍHO REŽIMU NAPŘ. ABYCHOM NĚKOMU UKÁZALI, POŘÁD JE TO CESTA VEN.  KUDY VEN Z UZLU?