Jdi na obsah Jdi na menu
 


MVDr. Simona Mullerová - Leden 2018

30. 1. 2018

MVDr. Simona Mullerová

Leden 2018

 


Nová situace – mozek hledá vysvětlení, postoj, řešení. Je-li situace pro vás poprvé, neumíte reagovat, nemáte názor. Je nutné v pár pikosekundách mít názor, postoj, reakci. Mozek hledá a vychází z nejpodobnějších variant, nebo se obrátí na model toho, koho měl nejdéle za autoritu nebo za nejsilnější autoritu, což je obvykle máma. Sepne reakci a vy něco uděláte. Příště se nabízí poslední použitá reakce čili máme opět cizí reakci. 
Změna. Čelní lalok, korová centra, hypotalamus, paměti , zkušenosti, VZPRY???. Volím nové kombinace, zadávám úlohu a nabízím nekonečně mnoho dílků na vytvoření názoru, pozice, postoje, postupu. Teď. 
Zjistěte, kde reagujete stejně, a reakce nepřináší vám nebo okolí příjemnou pozitivní zpětnou vazbu. Objednáváme tu nejlepší možnou reakci, jinou, která mně a případně mému prostředí umožní pozitivní nebo příjemnou zpětnou vazbu. 
Je přirozené, že chceme být milí a oblíbení a chválení nebo tolerovaní. Donedávna jsme to řešili potlačením, ústupem, vyhnutím, mlčením, napodobením apod. Přesto nám tato reakce nepřinesla příjemný pocit. Je potřeba hledat a zkoušet a neustále se vyvíjet a měnit reakce podle svého stupně vývoje, doby, prostředí, lidí aj. A mít odvahu čelit kritice, odmítnutí, než se lidé naučí dávat svobodu, přijímat názory, které se jim nelíbí atd. 


Planety 
Mars – vůle, výkon, odvaha, ale i city, zaměření dotažení 
Jupiter – magnetizujeme nové znalosti a informace a rodinné štěstí podle tohoto stupně evoluce 
Saturn – skutečně nové, evoluční, je to nový zákon 
Uran – přijmout a objevit svou vlastní magii a genialitu a schopnost rychlých změn 

Děkuji ti, Merkure, Marsi a Urane za rychlé a efektivní změny, vedoucí k mému zdraví a štěstí. 
Neptun – nové nakládání s city a závislostmi a nový pohled na léčení 
Pluto – návrat svobody, bohatství a moci. 
Cheiron spojuje sílu bojovníka, lékařství, léčitelství a sexualitu. 

 Časová osa!  
Čištění od (nejlépe) 2017 do početí. Počítejte roky zpět a ciťte každý rok. Záměrem je změna energetiky v uzlovém bodu. Pak počítejte od početí do 2017, 2018. Těžká místa odříkejte opakovaně s dlouhým dýcháním. Léčíte časovou osu dnešní moudrosti a uvědomění. Pár událostí tehdy nebylo pochopeno dobře, jen rozumem. Teď je pochopte srdcem a porozuměním evoluci. 

EFT tipy pro maximální využití evolučních možností současnosti a dosud nevyužívaného potenciálu vlastního mozku (vlastně našich 3 mozků) 
Můj neokortex je lokální vůdce mého mozku. Iniciuje a rozvíjí moji kreativitu, aktivuje můj stav tvůrčí blaženosti. Vědomě myslím, vědomě tvořím svůj život. 
Můj limbický mozek je s mým neokortexem v týmu. Novou chemií a novými prožitky umocňuje můj stav tvůrčí blaženosti a činí jej mou aktuální realitou, mým tady a teď. 
Více a více si zapamatovávám své nové a pozitivní, buduji nové neurální sítě  blaženého prožívání zemského. Můj malý mozek pružně reaguje na moji nově vytvářenou neurochemii. Zakomponovává  mé nově a jinak do podvědomého naprogramování. Mé nově a jinak se díky němu stává mojí novou přirozeností, mojí manifestovanou fyzickou realitou. Mé tři mozky jsou spolu v týmu, jsem vědomý tvůrce svého života. Dnes a denně poznávám a rozvíjím svůj mozek nově a jinak, posouvám hranice svých možností. Jdu skrz a jdu za. Vždycky otevřu každé dveře, které chci. Jsem objevitel a vynálezce svého nového života! Já a můj neo  jsme spolu v týmu, jsem v procesu vzrušujícího pohlížení za horizont všeho běžného a známého, v procesu rozvíjení své osobité geniality. 

EFT tipy pro navýšení sebelásky: veškerá hnilobo viny, křivd a ublížení ze všech mých systémů, pryč teď!!! Dávám amnestii všem svým minulým aspektům, bez výhrad a bez podmínek je přijímám, respektuji  a miluji. Já a moje minulé aspekty jsme spolu v týmu, tady a teď  spoluvytváříme to nejlepší možné přítomné a budoucí! 

 

: Lamat 6 vnášel hojnost a vcítění do Země, zemských dějů. Muluc – den Měsíce, vody, deště, emocí, beder, Měsíce. 7. tón přináší energii na uskutečnění splnění tématu vytyčeného první 4 dny vlny = Treceny. Z nebe půjde energie a voda. Sobotní Saturn: pravidla, učitel, rovnováha. 13. den je den o změně tradic a vzepřít se (4), hodně překážek, ale 1 vnese štěstí a úspěch a lásku a 3 slova, informace. Tyto nástroje používáme k výsledku dne 7, svoboda, přijetí individuálních pravidel. 


Podpora podle Veriščagina
1 – vzestupný proud energie Země, čistí od újmy tělo, auru, vyhazuje ven odpady. Sestupný proud nabíjí a doplňuje, vytváří v mozku a okolí vlákna energie na podporující události a pocity. 
2 – vzestupný proud, v něm tvoříme standardní stav tvořivé blaženosti čili pocit, že vše jde, vše je v pořádku. Máme chuť konat, jsme šťastní. Standardní stav vytvoříme na základě vzpomínek z různých časů a úrovní a obnovíme vzpomínku na teď a tady jako výchozí stav. Sestupným proudem ukotvíme v těle standardní stav tvořivé blaženosti. 
3 – myslíme na své přání, např. mít nové auto. Ztotožňujeme se s přáním. Je toto přání pravé? Pravé přání znamená, že má všechny předpoklady v souladu s osudem ve prospěch se splnit. Je-li přání pravé, vzestupný proud ho pohltí, nasaje do sebe a zakomponuje. Sestupný (proud) upevní a toto přání je pak stále součástí naší energetiky a vytváří vlákna do kvantového pole a my jsme navedeni do situace, kde se může přání plnit nebo správně měnit, korigovat. 

Rodiče 
Každé dítě miluje zpočátku rodiče přirozeně, čistě a bezmezně jim věří. Cítí v tom pocit správnosti, ví, že vy je správně a v pořádku, hluboce to cítí z podstaty. Pak se chová přirozeně, a jeho poškození rodiče ho nějak směřují, potlačují atd. A dítě má pocity, projevy – vztek, tlak, ksichty – a je opět nuceno milovat, věřit, „ctít“ své rodiče. Jenže teď už ví, že není správně! Prvně ví, že pocit odporu je jeho pravý, ale postupně tlakem rodičů nabyde domněnku, že nesnášet rodiče je špatně, a ztratí svůj cit a víru v sebe. Má vinu, že nesnáší rodiče, má vinu, že koná jinak, než oni chtějí. Vzniká bariéra mezi rodiči a dětmi, děti se bojí přiblížit rodiči, protože cítí uměle vytvořenou vinu za pocit odporu aj. k rodiči. 
Moje dcera byla vychovaná v tom, že je normální, že mě někdy nesnáší a já ji, ale že se i tak máme rády. Mluvily jsem o tom: nesnáším tohle tvoje chování, vím, že mě budeš nesnášet celou v pubertě, děti to tak mají, počkám, až to přejde. 
Odhoďte iluze, přepište příběh, napravujte, dovolte sobě nesnášet své děti a rodiče, některé jejich chování, i tak je milujete! A dovolte jim nesnášet a kritizovat něco na vás, to přece vůbec neumenšuje lásku.

Rozpor 
Dítě chce být vzorně dítě a dělat rodičům radost, přitom ví, že nemůže splnit jejich očekávání a vyhovět. Vzniká vina, rozpor, případně tlak na sebe, únik, nemoc, závislost. Pravda to vyléčí, zatím jen vysílejte myšlenku, pocit, sobě, rodičům a dětem, že si tohle všechno dovolujeme. 

 Učíme se mluvit 
Nesnáším Tě = znamená např. nesnáším, když se ožíráš, když se nemeješ, menotruješ. Většinou nám vadí pár věcí, štvou, mrzí, žerou atd. a říkáme (vztahuje se to na celou osobu nebo situaci): Štve mě, když kouříš. Je lepší, pravda je ještě dál. Štve nás pocit bezmoci nebo potřeby manipulace a řízení osoby, jejíž chování chceme podřídit svému rádoby dobrému úmyslu. To máme z rodičů. Učím vás porozumět, co vás vede. Zaměřit se na sebe, do sebe a na podstatu problémů. 
Téma: nesnáším kuřáky. Co vše se za tím skrývá? Chybí mi máme, která kouřila a nemazlila se, umřela na rakovinu. Takže vlastně nejde o kuřáky, ale deficit pozornosti od mámy. 


:Vítám tě, nedělní Merkure 14–5 a děkuji ti za božskou alchymii a reformu vedoucí k aktuálnímu nastavení frekvencí planet a čísel. V době narození měly planety na čísla určitý vliv a frekvenční rozmezí. Každá osoba má své frekvenční podrozmezí dané planety, božstva, čísla, např. (teď si úplně vymýšlím) Petrov má frekvenci 103,4–103,7, je slyšet všude v tomto rozmezí řízně a kvalitně. Já ladím 103,412, Ina asi 103,424, Sandra ladí 103,699 atd., takže každá máme své jemně odlišné frekvence Merkura (symbolika – rádio),; neumím vysvětlit. 
Planety a vše podléhá evoluci a zvyšuje svoje frekvence na měřitelné i neměřitelné úrovni. Je potřeba naladit své planety a čísla – podíl frekvence nám náležející, na nejvyšší a nejčistší úroveň evoluce pro jednotlivce. 

 Neděle, týdenní iniciace. Zahajujeme vše, co chceme a jak chceme, plán na týden. OC 8 – rodina, tým, světlo do tmy, hra, radost, sounáležitost, 8 úspěch na všech úrovních, mužská energie. Slunce 1 je také mužská energie, Merkur je o rozumu, převážně mužská energie. Osud dne je 8 – rovnováha, nový řád, pravidla, případně zbavení se vin a trestu. 

Archanděl Metatron je nanebevzatý Mistr, (to) znamená, že měl inkarnace v těle. Inspirace k práci. Použiju své afirmace, navazuji kontakt s archandělem Metatronem, tělo něco říká. Děkuji ti, archanděli Metatrone, že mě prostupuješ, léčíš mě a tvoříš mě a léčíš a tvoříš mým prostřednictvím. Téma arch. Metatrona: spojit božské a lidské, zvýšení vědomí, přijmout skryté pocity, oduševnit hmotu, aktivovat STZARA??? vedení. Je přímým spojením mezi Bohem a lidmi. Předává božskou pravdu lidem o sobě, strhává závoj ze zrcadla, transformuje pýchu a samolibost, omlouvání vlastních chyb a pojetí počestnosti, přináší pokoru a odpovědnost, je spojen s Kristovým vědomím, vede k vnímání tělesných potřeb, spojuje vášeň s Boží přítomností a učí přijmout skryté pocity, přání, potřeby. Jeho číslo je 9, číslo zasvěcení, syn člověka, 9 nese mystérium, 9 najde vždy sebe sama, 9 je jako člo 
věk, my 
stérium v sobě, v těle. 9 stupňů očisty. Každý musí splnit plán, který je v něm obsazen, zaujmout své místo, aby byla dokončena přeměna Země. Ladí nás na vyšší úroveň, rozšířit akční rádius, rozpouští vnitřní odpor potlačující mechanismy a projekce. Oběť – role oběti nebo forma pokání! Postavení oběti je pasivní odpor ke zpracování a rozpouštění ega. Oběť a utrpení jsou zbytečné, celostní léčebný postup přivádí člověka k ukrytým zdrojům. Ze sebe rodím svou jedinečnou a budoucí podstatu, kterou jsem byl, jsem a opět budu. Fialová, purpurová, zakouším zázrak transformace, tím se pro mě uskutečňuje Nebe na Zemi. Všimli jste si, jak rezonuje s tématem roku Psa a 2018?