Jdi na obsah Jdi na menu
 


O ženství, ženach a jak na muže – nejen pro kurzistky a nejen pro ženy

23. 1. 2013

O ženství, ženach a jak na muže – nejen pro kurzistky a nejen pro ženy

MVDr. Simona Müllerová – leden 2013

Korektura textu: Ina Pokorná – 7. Ledna 2013

 

 

Nejde nás ženy pochopit. Jde jen se naučit s námi žít. Já, když jsem vědma, vstoupím do těla muže a myslím a cítím jako muž. Jindy jako žena. Ale jako člověk jsem člověk žena a nemohu si to dovolit v rámci lekcí. Prostě to nejde. Ale mohu vystoupit z denního života, poodstoupit a zjistit, jak to vidí a cítí on. Udělat závěr a říct ho pak své pozemské části mého ženství. Jsme totiž jednota. Muž a žena je jeden celek a tím, že jsme dva, tím, že jsme jiní, jsme nepochopitelní, neslučitelní, neboť to, co už jednou jeden celek je nelze sloučit, neboť sloučené je a jednota je právě v tom, že jsme opační.

Vlivem evoluce se stalo, že ženy přijaly kus mužského a muži kus ženského. Proto komplexně jsme stále jednota. Jednota příkladu a jeden nerozlučitelný celek. Nicméně to do běžného života, odkloněného od pravidel přírody, vnáší spoustu bolesti a nepochopení. Pokud přijmeš ženu jako polaritu sebe sama, pak ji přijmeš, aniž bys ji chápal. Tak, jako den nechápe noc a noc nechápe den, přesto tu jsou ve své zákonitosti našeho života.

 

Aktivace čísla 2 – Luny.

Evy jemné, podřízené ženy, přesto paličaté

Aktivace čísla 6 – Venuše

Lilith jako protipól Evy, Luny, černá, a Luna, žena, sebevědomá, toužící po rovnováze.

Karmické obloky útlaku

 

9 – Mars odvaha k činu

5 – Merkur nalezení řešení ze situace

3 – Jupiter, štěstí osobní a rodinné

7 – Ketu žiju tady a teď svoboda mně, svoboda vám

 

Máme mužské i ženské inkarnace, je potřeba si odpustit za oboje pohlaví a s obojím navzájem.

 

Odmítání jedné části mužského, části některého z mužů, odmítáte tu část u jiných mužů, třeba i synů, čímž se nemůžete v citech úplně propojit, protože muži/ženy mají kolektivní duše, odpor i odmítání něčeho se dostává do kolektivních vzorců, které jednak ovlivňují jiné příslušníky vašeho pohlaví v tomto smyslu negativním.

Jednak je muži nevědomky cítí, vnímají, což je pak všeobecné odmítání nedocenění, a podle individuálních dispozic se projevují. Úkol je obohatit pole o pozitivní vzorce přijetí.

 

Kontaktní ionty

Komunikační ionty mezi pohlavím – kniha Zákon rezonance.

 

Čakry

První čakra

Být s muži v bezpečí, být v bezpečí sama v sobě.

Lac caninum, sebevědomí, základ matka, děloha.

Archanděl Bariel

Bovista, zkreslené vnímání svého těla, Sarsaparilla.

 

Druhá čakra

Pokud vám váš muž nenaplní vaše přirozené a rozumové požadavky, je na nějakou dobu dovolena třetí osoba, aby vstoupila a naplnila, obohatila. Vstup třetí osoby do života, vztahu obohatí jednotlivce o nové vzorce, které pak v manželovi, stálém partnerovi, mohou vyvolat zájem o vás.

Sepia, Staphysagria, Lilium – zbavení se vin,křivdy, vzteky, odmítání mužů nebo sexu, absence orgasmu –

Lachesis – žárlivost, partner mě nechal ve štychu.

Nitricum acidum – vášeň, vztek, pomsta, neschopnost odpustit.

 

Třetí čakra

Přijmout pravdu o sobě, kdo jsem, jak na tom jsme, jméno, číslo, postavení a vyjít z tohoto, jako ze základního bodu pro změnu.

Lilium tigrinum – zbavení se dogmat, uvolnit přirozenou sexualitu, být žena, bohyně, vědma, matka i samička.

 

Čtvrtá čakra

Phosphorus , odpuštění, důvěra, příjemný, milý, sympatický, propojený –, svobodně

Tilia, svobodně dýchat ve svém životě.

Cactus grand, srdce ve svěráku

Digitalis, zranění srdce

Spongia, arytmie ze strachu

Ignatia, vzteky ze ztráty a z neuspokojení svých představ a požadavků

Acidum floricum, jizvy na srdci.

 

Archanděl Metatron – konec s rolí oběti.

Archanděl Muriel, vyjít z kruhu, z kovové obruče, co svírá srdce. Cuprum metalicum taktéž.

 

Pátá čakra

Komunikace, vůle ke změně, vůle odvaha vyjádřit se

Natrum muriacitum, promluvit, zklamané lásky

Lachesis – promluvit, vzteky, žárlivost, zrada

 

Šestá čakra

Hormony, telepatie intuice

Foliculinum, přijetí celé karmy ženy, přijetí ženství na planetě

 

Sedmá čakra

Klid a vnitřní mír, vnitřní ticho, Bůh mě vede.

Archanděl Matka Sofie, odblok křivd a zrad na ženách, které jsme si napáchaly jako ženy i muži.

Archanděl Gabriel, láska srdce ke všem, jako takové

Archanděl Bariel, láska ke všemu živému na Zemi i svému tělu.

Archanděl Muriel, uzdravení srdce spojením s přírodou, jemné hojení srdce

Archanděl Zadkliel, drsné hojení srdce přes znovu prožití bolesti.

Euphrasia, světlo, zbavení se lpění, aktivace menses.

 

 

Rok Hada

Příprava a využití pro ženy, moudrost, sexualita, vášeň, smyslnost, noblesa, elegance, pevné a pružné tělo.

 

Rok Venuše 2013=6

Využít pro ženy, rodinné štěstí, sexualita, přitažlivé tělo, pohoda, nechat se hýčkat, přijímat péči, pozornost, přijímat peníze a být v přízni vlivných osob.

 

Jin jang princip u mužů a žen Omezení v prosazení se a v úspěchu je dané jin jang principem. Muž je přirozeně jangový. Udělá výkon a přejde do fáze útlumu, zastavení, což je dobré k tomu, že nechá usadit práci, kterou provedl, změny k lepšímu. Ale nevýhoda je v tom, že pokud své stíny slabosti, zážitky, neodblokuje, nepřepracuje důkladně a beze zbytku, pak v době stagnace, v době konání nekonáním, se zlo znova projevuje, posiluje. Zatímco žena jedná stále. Princip jinu je systematická činnost, a to v dobrém i zlém. Negativní žena systematicky naleptává muže, který se chrání a brání jen v době aktivního jangu. Jakmile přirozeně přejde do fáze klidu, je vůči jedům ženy bezbranný, pokud si ovšem v době aktivního jangu nevytvoří skutečnou ochranu nebo čisté pole bez receptorů na tu ženu, nebo ten druh jedu, negace… Pozitivní jinová žena nenechá muže v klidu a systematicky do něj vysílá světlo i v době, kdy muž „spí“. Tak žena muže kultivuje nebo ničí. Muž sám o sobě není schopen se ženě ubránit svou jangovou přirozeností, pokud ho žena chce zničit. Muž k tomu potřebuje jinou ženu (např. mně, Simonu), aby ho chránila… Pokud jsou muž a žena pravdiví a vědomí si těchto přirozeností, je vše v pořádku. Muž pak chrání ženu a dělá velká díla a žena jeho díla rozvíjí, udržuje a rozšiřuje. Jsou si ku prospěchu. Muž ale musí přijmout vedení ženy v době jeho klidu a žena to musí respektovat. Žena musí přijmout jeho expanzi v době činného jangu a nechat ho být…nechat ho konat.

Pokud muž udělá chybu, žena ji může svou neúnavnou činností zastavit, napravit, posílit….

 

 

Většina vztahů je na dobu určitou

Záleží na oboustranném duchovním vývoji partnerů, ale i na karmě, musíte se nějak potkat s lidmi, se kterými máte závazky z minulých životů. Zřídka se stane, že jste desítky let, nebo aspoň desítku let, s jedním. Ti, co jsou spolu tak dlouho, jsou obvykle odchovanci socialistických a poválečných let, kdy se dodržoval určitý morální kodex.

A také lidé měli méně nároků a méně toužili po své osobní opravdové svobodě a realizaci.

Proto nyní v době transformace lidstva procházíme karmickými uzly tak intenzivně. Co nám prošlo dříve, už nám neprojde. Partnerství nás vždy posouvá.

Buďte rádi za to, co máte, to žijte naplno. Pokud to bude takto vnímat i partner a bude se oduchovňovat, můžete oba změnit identitu v takovém smyslu, že spolu budete moci zůstat jako proměnění.

 

 

Několik orientačních bodů na cestě k ženskosti, jak je přehledně, stručně a jasně popisuje M.D.Piontek ve své knize "Ženské klenoty": „Ženy potlačují ženství, když fungují převážně podle mužského principu, tzn. orientují se navenek a jejich život je přeplněn aktivitami, plný napětí a sociálních kontaktů, chtějí být dobré, i když se přitom dobře necítí. Brání svým pocitům a potlačují je a podřizují se měřítkům svého rozumu, své ženství necítí, ale analyzují je a hovoří o něm. Stavějí překážky kontaktu se svou vnitřní stránkou, orientují se na cizí pravdy a vyčtené moudrosti místo na vlastní zkušenosti. Žijí povrchně se zaměřením navenek, neléčí své zranění a rány, nýbrž je promítají do svého okolí, zakazují si radovat ze svého ženství. V čem spočívá umění být ženou Otevřít se lásce Nenechat se nakazit od smutných chladných srdcí, nosit a chránit lásku v srdci jako drahocenný poklad, aby se tam mohla nerušeně množit a začít překypovat. Milovat - bez ohledu na to, je-li naše láska opětována nebo ne, milovat a cenit si sama sebe. Co ženskost nutně potřebuje Ústraní a samotu, hodně klidu, uvolnění, dostatek spánku, lenošení nicnedělání (opravdu nic-nedívat se ani na televizi, nečíst, nemluvit, neuklízet atd.).

Pozitivní vibrace, jen tak se posaď či si lehni a spočiň sama v sobě, zhluboka dýchej, aby ses cítila dobře, odhadni, co jsi a co máš v sobě, místo aby ses soustředila, na co myslíš a co ti chybí.“