Jdi na obsah Jdi na menu
 


NÁVOD NA SEBEPŘIJETÍ

6. 6. 2013

NÁVOD NA SEBEPŘIJETÍ

MVDr. Simona Müllerová, červen 2013

Korektura textu: Ina Pokorná, 6. června 2013

 

Následující návod je určený ke kurzu Sebepřijetí, ale nejen na něj.

Kdo jsem?

Jednak tělo – hmotná úroveň.

Nehmotné formy bytí – vědomé – jak u koho, duše, nehmotná těla, astrální zvířata, astrální hodnosti, paralelní já (vše má svou genetickou informaci – pro hmotné i nehmotné úrovně, pro vědomé i nevědomé.

Čím více je člověk vzdělaná a vycvičený duchovně, tím více nehmotných forem vnímá jako své vědomé součásti.

Vlastně například orgány, krevní buňky, hormony, enzymy také nevnímáte a jsou vaší součástí. Všechny formy našeho já mají svůj život, své řízení a podle okolnosti, výcviku, potřeb, přebírá vedení některá část z týmu, což může být ku prospěchu nebo nikoliv.

Archanděl Raguel – harmonizuje hmotné tělo s nehmotným.

 

Podle PLÁNU DUŠE před inkarnací si duše vybírá genetický materiál pro tělo, od početí pak upravuje projev genu podle svých potřeb a zapisuje do těla i nehmotných forem údaje, já tomu říkám zlehčená knihovna, kterou nosíme u sebe, někdy v podobě bradavic, sádla, vody, jizev, výrůstků.

Duše samozřejmě zapisuje i pozitiva, která máme k překonání negativních aspektů karmy.

Jsme ovlivněni energií jména

Příjmení

Titulu

Numerologií

PRAVDA O SOBĚ znamená uvědomit si, že jsme tým hmotných a nehmotných, vědomých a nevědomých forem bytí, jejich základní podoba je dána jejich genetickou informací, vlivem okolností vnějších i vnitřních příčin (vnější – výchova, zrcadlení, vtiskávání, místo vývoje – Čech narozený v Indii se adaptuje na podmínky, přesto je nemusí snášet tak dobře jako čistokrevný Ind, ale může podle vybavení. Vnitřní – jak jedinec nahlíží na vnější události, jak reaguje intuitivně, hormonálně, jaké má myšlenky a pocity na základě celé téhle souhry. Zda podporuje například negativní vyhodnocení,nebo je relativně imunní vůči vnějšímu prostřeho nebo ho využívá max.ke svému prospěchu. Např. já jsem tlak otce na cvičení vyhodnotila jako odebrání osobní svobody. Zanevřela jsem na cvičení, moc let jsem nesnášela cvičení, do teď nezvládám skupinové cvičení, tehdy jsme jako obranu ztloustla, mohla jsem si říct, že se mi to bude někdy hodit a že se naučím všechno co mi ukazuje a pojmu to jako rozvoj, i když v dané chvíli mě to nebaví. Vytvořila jsem si omezení, blok, která byl překonán až po 30ti letech od jeho vzniku.

PRAVÁ PODSTATA – je jednak to čisté, božské v nás, ke kterému spějeme miliony inkarnací. Další pravá podstata z užšího pohledu je, že jsme více nehmotných forem bytí v týmu, že máme numerologii a jméno, což nás předisponuje k určitým projevům a vnímání a jejich PODSTATA nejde zásadně změnit.

 

Je nutné naučit se používat POZITIVNÍ ASPEKTY jména, data, roku narození apod. Příjetím PRAVDY o sobě pak využíváme pozitiv a neplýtváme energií na stlačení se, zmanipulování sebe sama do něčeho, co s námi neladí.

KARMA-zákon příčiny a následku daný mnoha životy, jde odbloknout, vyčistit téměř úplně. Je dána genetickým zápisem předků a inkarnacemi duše.

 

OSUD je cesta, klíčové body prožitků, využití pozitiv a pokus o překonání negativ osudu, dá se zmírnit v jeho negativech a zlepšit v jeho pozitivech. Přesto se nevyhneme událostem, setkáním, která jsou dána osudem.

OSUD je tento jeden život. KARMA je souhrn více životů,karmu si děláme i v tomto životě odžíváme, napravujeme, přepisujeme, každý den vytváříme karmu přítomnosti, příčiny a následky.

Čím duchovnější jsme, ale i čím další datum je, tím rychleji žijeme karmu,kterou aktuálně tvoříme.

 

VTISKÁVÁNÍ vlastnost vyšších živočichů, po narození příjímání vzorce myšlení a konání podle svého okolí. Dokázáno pokusy, vědou, že kachna která vidí prvně člověka se domnívá, že je člověk a chodí za ním místo za kachní mamou, stejně tak vtiskáváme vzorce rodinného chování a považujeme tak chování za své vlastní, přitom jde o vtisklé vzorce od druhých, které nemusí ladit s naši karmou, osudem, podstatou. Vtiskávání je ale i pozitivní,umět psát, osobní hygiena..

 

ZRCADLENÍ je vlastnost opět vyšších živočichů, tvor se dívá a tím se učí. PRINCIP STÉ OPICE – VĚDĚCKY DOKÁZANÝ. DESET OPIC, JEDNA ZAČNĚ OMÝVAT jídlo, nejí ho s hlínou, některé opice to nezrcadlí a začnou mýt taky. Ve stejnou dobu na jiném konci planety začne opět jedna opice mýt potravu ve stejnou dobu, jako pokusná skupina (zrcadlení a sjednocení)

Kynologové vědí, že štěně se učí od velkého psa jen díváním, pobytem v jeho ener.poli.

 

SJEDNOCENÍ je propojení energoinformačních systémů a načítání přes iontovou fotonovou úroveň. Obohacen se o vzorce chování, MYŠLENÍ, METABOLISMU, KTERÉ DOSUD V NAŠEM POLI NEJOSU NEBO NEJSOU AKTIVNÍ – NEUMÍME JE POUŽÍVAT.

KVANTOVÁ FYZIKA, důkazy, že elektron – primární částice je foton – dříve se nevědělo – se chová podle pohledu pozorovatele. Elektron náležející k tomuto elektronu (vznik štěpením atomu) oddělen od jednoho pozorovaného, se začnou chovat podle toho jednoho pozorovaného. Je tedy vědecky dokázané, že jak pozorujeme sebe a okolí, jak ho vyhodnocujeme, tak sami tvoříme sebe a své okolí.

 

Když je dítě malé, nemá svůj názor a vyvíjí se pod vlivem vtiskávání, zrcadlení a pozorování druhých, je pozorováno, čili zhmotňuje představy o sobě, které vytváří rodiče, učitelé.

 

PŘEDSTAVY

PROHLÁŠENÍ

Jsou velmi omezující faktory a jedinec pak vytvoří svou PRAVDU o sobě na základě pozorování druhých, prohlášení druhými jsi špatný, jsi ošklivý, jsi tlustá, jsi hloupá… co vede rodiče, osobu k prohlášení je vzorec její představy, její požadavky, dítě pak přijmě od AUTORITY její pravdu jako svou a následně ji žije.

Následně vyzařuje tyto představy o sobě do okolí a dostává se do situací,kterou jeho mínění o sobě jen posilují.

V tomto případě se představy o mně neshodují s mou vlastní pravdou.

Trvá velmi dlouho, než člověk překoná vzorec, že představy o sobě, které žije, jsou splnění, nebo nesplnění nebo nesplnění představy a prohlášení jeho rodičů a okolí o něm, když byl malý.

 

Závislost na zpětné vazbě

Je potřeba se odpoutat od pozitivní a negativní zpětné vazby, mínění o sobě si vytváříme v dětství,ale většinou i v dospělosti, podle zpětné vazby být PŘÍJÍMANÝ, PŘIJATELNÝ.

Být skutečně přijímaný a přijatelný, přijatelný pro sebe, znamená jít hluboko do dětství nebo intrauternního života, id o min. životů a sundávat ze sebe mínění druhých, prohlášení o nás, představy, tím se sloupneme jako cibule a dostaneme se k jádru sebe, čili že jsme vážně fajn, krásní a šikovní čilí a zdraví.

Neboť NEMOC je somatizace myšlenek na těle, tím, že nežijeme sebe, ale představu o tom, jaký máme být.

Představu, kterou nám vnukli druzí.

V naší pravé podstatě je ta správná morálka, láska, nadhled, shovívavost, přijetí sebe a druhých… dávám ti svobodu v myšlení a konání, dík, že mi dáváš svobodu v myšlení a konání. To špatné, co se projevuje, je dané karmou a vtiskáváním, zrcadlením, dá se přepracovat, odblokovat. Deformity na těle vznikají tím, že nutíme dostat sama sebe do představ o nás, ať již tvořených námi samými,nebo někým jiným.

V počátku to vždy byl tlak skupiny, rodičů, národa, být nějaký, nevybočit.

První buňka v evoluci na Zemi, ale i při vzniku člověka je buňka jedna, sama, ale má informaci pro nekonečně mnoho variant. Buňka se diferencuje z jedné jediné buňky vznikne celý člověk, orgány, které mají svou vlastní funkci.

Tvoří celek, který je v týmu.

Dokud ho nenaruší nějaká chybná myšlenka.

Játra se nezlobí na sebe, jakou mají barvu a kde leží. Močový měchýř se necítí tlustý, že je jako balonek… jsou. JSOU.

Dělají svou práci,, mají individuální postavení, schopnosti a možnosti, jedinečnost.

Každý člověk má svou jedinečnost, přesto převažuje dojem každého o sobě, že je nedostatečný, špatný, každý má na sobě dost představ o své nedokonalosti. Jenom proto, že to někdo řekl nebo proto, že někdo vypadá jinak, myslí jinak, pracuje jinak.

Pokud budeme všichni rozvíjet svoji podstatu tím, kým opravdu jsme, pak budeme spokojeni a druzí s námi budou taky spokojeni a nadšeni. Zatím jsme odchovy jiné generace. Poškozeni rodiči, školou, národem, systémem. Proto potřebujeme terapii,

karmy

osudu

přijmout se … Pravda o sobě.

sundat Prohlášení

PŘEDSTAVY

ODBLOKNOUT PLÁN DUŠE, ZMĚNIT HO

ZBYDE NÁM PAK HODNĚ ENERGIE NA ŽIVOT

ZTRÁCÍME ENERGII NA UDRŽENÍ MASKY A ILUZE O SOBĚ, KTEROU UKAZUJEME SOBĚ I OKOLÍ.

 

Kvantové POLE BUNĚK

FOTONY

vyčistit, pozorovat s pozitivním záměrem

většina lidí umí uvažovat v problémech a živit je. Např. lékárna, medicína, nádherný příklad, nová doba vyžaduje myslet v pozitivech.

Pak se budou naše fotony pohybovat ve směru ke zdraví a lásce.

 

Odmítání – odmítáte osobou z rodiny krve, pro něco, nebo jednoho z rodičů, dětí to má, ale odmítáte tu část dítěte, sebe, která vznikla podle genetického kódu odmítané osoby.

Domníváte se, jak milujete své děti, přitom nesnášíte otce, čili polovinu svého dítěte odmítáte.

Dítě to nevědomě cítí.

Karmicky duchovní pohled – vše je odpustitelné, vše má nějaký smysl, i když teď nevím jaký, přijdu na to….

 

Na základě karmy a genů máme

NEVĚDOMÉ VZPOMÍNKY, spouštěč, podobnost něčeho, slovo navodí reakci na základě nevědomých vzpomínek. Mám pak neadekvátní reakce na situace.

ČISTIT NEVĚDOMOU PAMĚŤ

Čistit NÁSLEDNOST A OMEZUJÍCÍ PODMÍNĚNÉ reflexy.

 

Co brání VYKROČIT?

Například SLIBY o službě (pečovatelství, zodpovědnost za….)

Z min. životů, kolektivní vzorce,

Najít KOŘEN.

SLOUPNOUT SLUPKU.

Ego má v určitém stupni vývoje své místo, ego je připoutanost, závislost na materiálnu, přílišná rozumová složka, snaha udělat vše po svém, odmítání vyššího vedení, neschopnost odpouštět apod.

Ego nás zavede do situací,kdy dostaneme lekci a máme možnost se zamyslet nad sebou, nědy je nutný pád úplně dolů.

Ego je důležité pro výchovu a jednoho dne je čas, kdy ho nepotřebujeme, kdy se už umíme učit bez ega, čili méně bolestně….