Jdi na obsah Jdi na menu
 


Meditace – čakry

23. 1. 2013

Meditace – čakry

 

MVDr. Simona Müllerová – prosinec 2012

Korektura textu: PhDr. Lucie Baronová – 23. prosince 2012

 

 

Úvod do každé meditace vede přes čakry, kterými vstupujeme do alfa hladin.

 

 

Na začátek malé opakovaní faktů

Beta hladina - běžné vnímání, smysly pracují naplno,vyhodnocování rozumem a logikou. Beta může vlivem stresujících faktorů neustále aktivovat nadledvinky a vést tělo do akce, takže se velkou část času připravuje na boj, holé přežití a drží velkou pohotovost. Tím se tělo vyčerpává a neprobíhají běžné uzdravovací a harmonizační pochody v těle - tedy vznikají nemoci všeho druhu, zejména rakovina. Proto je nutné být v bdělém stavu v hladině alfa, je to požadavek nové doby, který je čím dál naléhavější.

 

Alfa vlny mozku zahrnují vnímání smysly, zpracování oběma hemisférami, odpadají zbytečné dráždivé momenty, je nastaveno lepší zapamatování a vybavení naučeného, je aktivní pozitivní vizualizace a samoléčení probíhá i bez vědomé účasti. Vzhledem k tomu, že v alfě nemáme stres, nedochází k vyčerpání těla a zástavě imunitních reakcí. Pokud člověk nespí, a je jen v alfě, bude odpočatý i tak.

 

Princip práce v alfě

Technika tzv. modré alfy znamená mít svůj koutek, svou vesmírnou pracovnu. Vychází z metody Silvova metoda kontroly mysli.

 

Spánkové vlny theta jsou snové a obrazové, delta vlny provázejí hluboký spánek, bezvědomí či koma, kde dochází k výrazným regeneračním procesům.

 

Mozková centra mohou vysílat různé vlny, a ne vždy jsou sladěné. Ideál je ve dne být v alfě - sama alfa nedovolí dostávat se do stresu nebo ohrožení života, neboť jsme ve shodě okolností propojeni se zemí, lidmi, a jsme jistým způsobem chráněni a vedeni. Nutné karmické zkoušky samozřejmě prožíváme a v nich se můžeme dostat do aktivace pohotovostního režimu v betě.

 

Jde o to, které vlny převládají a v jakých mozkových centrech. Pod vedením a sjednocením je tělo vedeno k optimalizaci vln a převádění do bdělého stavu alfa a do spánkového alfa, theta a delta podle individuálního!!!!!! biorytmu. Je nevhodné se nutit do kolektivního biorytmu.

 

Dýchání do problémové oblasti – se zadržením dechu

U jakéhokoliv problému je vhodné přenést dech do problémové oblasti. Dlouhým výdechem z dané oblasti odložit bolest a omezení, stejnou dobu zadržet stav bez dechu. A stejnou dobu pomalu nadechovat zdraví a lásku do stejného místa a opět stejnou dobu zadržet dech. Sledujte, jak dech proudí a odnáší staré, čistí vás a pak vkládá nové a lepší, které se ve chvíli bez dechu upevňuje a integruje. Já to mám na počet raz – dva – tři.

 

Vstup do hladiny alfa

Takže jdeme do alfy.

Uvolni svaly na obličeji.

Uvolni svaly na celém těle.

Dýcháte pomalu a zhluboka.

 

Přeneste pozornost do první čakry, mezi pohlavními orgány a konečníkem, je tmavě červená a otvírá se dolů. Téma bezpečí. Stanoviště. Barva tmavě červená se rozplývá celým tělem. Zahřívá a uklidňuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsem v bezpečí.

Jsem v bezpečí ve svém životě a ve svém těle.

Jsem v bezpečí sám se sebou, jsem v bezpečí ve spánku a mohu spát fyziologicky podle svého biorytmu.

Má duše je v tomto těle v bezpečí.

Jsem v bezpečí v této inkarnaci.

Jsem v bezpečí ve své rodině, práci.

Dovoluji si být v bezpečí se všemi lidmi na Zemi.

 

Moje kosti se regenerují, jsou pevné a pružné, fyziologicky osifikované.

Mé svaly jsou pevné a pružné, zdravě okysličené.

Nervové vzruchy ve svalech probíhají podle aktuálních fyziologických potřeb.

Hladké i příčně pruhované svaly fungují znamenitě podle nároků okolností. Regenerují se maximálně rychle a já jsem den ode mladší, zdravější a pružnější.

Cévní svaly pumpují krev a lymfu k mému optimálnímu zdraví.

Kostní dřen produkuje zdravé buňky.

Mé paměťové buňky se zbavují omezujících programů a přijímají nový aktivní genetický potenciál vedoucí k optimálnímu psychickému a fyzickému zdraví.

Přijímám své základní optimální zdraví a omlazující regenerační program.

 

Dýcháte dál, pomalu a zhluboka.

 

Přeneste pozornost do druhé čakry, oranžové, do místa kousek pod pupkem. Otvírá se dopředu a dozadu. Je to motor života.

 

 

 

Barva oranžová se rozplývá celým tělem, jste uvolnění, klidní, a vnímáte mírnou stoupající aktivitu, odvahu a odhodlání k činu, potřebu konat a měnit.

Je to čakra cílů, čakra vztahů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitální síla ledvin se obnovuje, jejich detoxikační schopnost je úměrná nárokům života.

Regulační schopnost harmonizuje živiny v krevním oběhu.

Močovody jsou pevné, pružné a průchodné, močový měchýř je pevný a pružný a sliznice je naprosto zdravá.

Močová trubice je pevná, pružná, všechny svěrače fungují fyziologicky.

Pohlavní orgány jsou zdravé a přijímají regenerační a omlazující program. Vylučují pohlavní hormony optimálně pro zdraví a pohlavní aktivitu teď a tady.

S každým výdechem odchází křivdy, zrady a marnosti všech věků i tohoto života. S každým nádechem přichází odvaha a vůle změnit sebe a svůj život.

S každým výdechem odchází strachy ze samoty a ze zrady.

S každým nádechem přichází odvaha a vůle odpustit.

S každým výdechem odchází odmítání vztahů a tvůrčí aktivity.

S každým nádechem přichází radost z konání a radost z učení se ve vztazích.

Odpouštím sobě a všem. Děkuji, že i vy mi odpustíte.

Zbavuji se křivd, vzteku a marnosti. Přijímám životní sílu odpustit a změnit sebe i svůj život.

Přijímám vůli a odvahu radikálně změnit vše, co potřebuji.

Miluji svůj život už teď, a to zejména v jeho lepší variantě.

Aktivuji si svůj motor. Mám velkou výkonnost ve správný čas, se správným zaměřením. harmonizuji svou aktivitu na dobu denního bdění a v noci přijímám harmonický a fyziologický spánek.

Mám jasné cíle a jdu za nimi v souladu s boží vůlí ve prospěch všech zúčastněných. Přijímám shody okolností a jsem v bdělé pozornosti.

Barva vlčích máků a zapadajícího slunce vás prohřívá.

 

Dýcháte dál.

Přecházíte do třetí čakry, solar plexus. Do barvy žluté. Otvírá se na obě strany, dopředu i dozadu.

 

 

 

Vyberte si obraz a barvu - řepkové pole na jaře, zlatý déšť nebo i světlý med či jantar. Řepkové pole vás aktivuje, jantar vás uvolňuje. Použijte tu barvu, kterou v tuto chvíli potřebujete.

 

 

Můžete zpočátku spočinout v barvě jantaru a uvolnit se.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosti mizí a přichází hluboký klid a úleva.

Archanděl Jofiel je vládce této čakry. Pravda o sobě. Kdo jsem já? Jak se cítím? Jak se vyjádřím? Vím co chci? Dovedu to říct? Dovedu se prosadit zdravě a obhájit svůj názor?

S každým výdechem odchází manipulace. S nádechem přichází svoboda.

Uvědomujete si pravdu o sobě a přijímáte ji, ať je jakákoliv.

Odvolávám manipulace, která vznikly ve mně, nebo kterými mě někdo spoutával. Odvolávám manipulace, kterými jsem sama sebe nutila do určité pózy.

Odvolávám, jak jsem sama sebe vmanipulovala do společensky přijatelného člověka a přijímám bez výhrad a bez podmínek sebe sama a svou svobodu, svůj individuální program, své individuální potřeby.

Procházím osou života v této inkarnaci a odpařuji všechna omezení rodiči, školstvím a společenskou morálkou.

Dovoluji si přijít na to, kdo jsme já a co chci já. Dovoluji si žít sebe, ať si druzí myslí, co chtějí.

Já.

Já.

Děkuji ti, Jofieli, za zjevení pravdy o mně.

Propouštím vzteky a nespokojenost ze svého života. Používám vztek jako hnací motor ve chvíli, kdy to bude nutné, prožiju tu emoci a půjdu dál. Bez viny, že jsem měla vztek.

Dovoluji si zdánlivě ublížit tomu, jehož karmy jsem vykonavatel. Přijímám tento úkol ve svém životě a s ním tedy i právo mít vztek.

Přijímám sama sebe na celé své životní cestě a zbavuji se vin. Zbavuji i všech účastníků mé karmy vin a přijímám je.

Vládcem vzteku jsme já a karma. Karmu čistím teď a tady v nejvyšší možné míře s podporou archanděla Jofiela. Děkuji.

Moje játra se regenerují a výborně detoxikují. Žlučník je pevný a pružný.

Sekreční činnost jater odpovídá vždy aktuálním potřebám.

Nadledvinky pracují znamenitě.

Žaludek je pevný a pružný. Vysílá impulsy o jídle podle mých fyziologických potřeb. Přizpůsobí se přijaté potravě.

Slezina produkuje enzymy a hormony podle aktuálních potřeb.

Slezina regeneruje mé krevní buňky. Slezina a slinivka posílají energii snadno a rychle k mozku i do svalů podle fyziologických potřeb.

Přijímám péči a pozornost.

Zasloužím si lásku, úctu, péči a pozornost a dovedu ji vyrovnaně dávat i přijímat.

Jsem v harmonii, když pečuji, a jsem v harmonii, když je pečováno o mne.

Dovolím druhým, aby o mě pečovali a nadšeně pečuji já o ně.

Věnuji pozornost nejen svým blízkým, ale i všem obyvatelům planety Země.

Vnímám je a děkuji, že oni vnímají mne. Dovoluji si být ve sjednocení se všemi obyvateli Země nezávisle na jejich stupni vývoje.

Jsem shovívavá k nižším vývojovým formám, ať jsou v jakémkoliv těle. Dávám šanci na vývoj sobě i druhým.

S archandělem Barielem se propojuji se všemi říšemi a tělem.

S úctou přistupuji ke svému tělu, majetku i k tělům ve všech říší na Zemi a k jejich majetkům.

Každý předmět má duši a tělo a já je respektuji a jsem s nimi ve sjednocení a bdělé pozornosti.

Uvědomuji si a přijímám sounáležitost se vším ve mně a kolem mne.

Z medové barvy přejdeme k barvě řepkového pole a lehce zvýšíme metabolickou aktivitu.

 

 

 

 

 

 

 

Dýcháte dál - pomalu a zhluboka.

 

Přecházíte do čtvrté čakry – srdeční. Je zeleno-růžová, nachází se ve středu vašeho hrudníku a otvírá se dopředu a dozadu. Je to čakra přátelství, důvěry a odpuštění. Čakra něžné lásky, sblížení, porozumění a náklonnosti k sobě i druhým.

Barva růžová a zelená se rozplývají celým vaším tělem, uvolňují vás a uklidňují.

Vítám tě, má srdeční makro. Mé srdce tepe pravidelně.

Puls i tlak je úměrný situaci, ve které se nacházím.

Srdce je znamení vlivu emocí a nervového vypětí.

Plíce dýchají svobodně. Jsem všude ve svobodě.

Odpouštím sám sobě a dávám si důvěru zvládnout všechny změny a nový způsob života.

Odpouštím všem.

Vítám tě v celé tvé šíři a jemnosti. Vnímám tep svého srdce a regeneruji se na těle, duši a duchu.

Odpouštím nám všem všemi svými hmotnými i nehmotnými systémy, všemi vědomými i nevědomými úrovněmi. Prosím archanděla Muriela, aby mě vyvedl z kruhu, aby mi pomohl prožít osvobození a propojení.

S každým výdechem odchází mé bolesti, všechna trápení se rozpouští v zelené barvě a jsem přátelský sám k sobě a i ke všem formám života na Zemi.

Jsem milující a odpouštějící k sobě a všem.

Energii Lásky a odpuštění posílám do všech mých životů minulých, přítomných a budoucích, sám sobě a všem formám života.

Přijímám porozumění sám sobě i druhým.

Uvolňuji se a osvobozuji v porozumění.

Moje krev je okysličená, metabolity odchází, s každým výdechem se osvobozuji od omezení ve svobodě bytí. Nadechuji sám sebe v sounáležitosti se vším.

S archandělem Gabrielem hojím srdce a naplňuji ho láskou.

Archandělem Chamuelem se otvírám radosti a hravosti.

Mohu být spontánní jako dítě a žít prostě teď a tady .

Spočinu v okamžiku a prožiju ho jen pro něj, pro ten okamžik

Sdílím okamžik v sobě a se sebou. Končím se strnulostí a obranou. Otvírám se citům, pocitům a dovoluji si být zranitelný, zbavuji se obav ze zranění a zklamání, neboť i toto jsou pozemské prožitky.

Děkuji, že den ze dne je mi lépe a lépe a mé prožitky jsou radostnější.

Přijímám svou roli vykonavatele karmy, pokud mi ji Síly Dobra svěří,a dovoluji si zdánlivě ublížit někomu jinému.

Vzápětí si odpouštím a odpustím i mým vykonavatelům karmy.

Prosím o změnu karmického plánu ve prospěch svobody a lásky.

Den ze dne prožívám více radosti, přátelství a lásky.

Přijímám nadšenou hravost dítěte. Harmonizuji své vnitřní dítě, vnitřní ženu a vnitřního muže.

Chápu všechny zúčastněné a karmické zákony. Prosím všechny Síly Dobra o zrušení příčin mého utrpení a přijímám prozření, přijímám smysl příčiny a následku.

Ruším všechny následky mých chybných rozhodnutí nebo karmických činů, kterými trápím sebe nebo kohokoliv, dovoluji si být svobodny,statný a zdravý, a to hned.

Děkuji silám Dobra a Světla,že mi pomáhají.

 

Dýchate dál, pomalu, zhluboka a pravidelně.

 

Přecházíte do páté čakry, modrobílé, do jugulární jamky na krku.

Čakra se otvírá dopředu a dozadu.

Je to čakra horních cest dýchacích a komunikace.

 

Dýchací cesty se čistí, řasinkový epitel vylučuje nežádoucí látky z těla ven,sliznice jsou zdravé a imunitně funkční.

Dovoluji si svobodně komunikovat. Přijímám svůj vlastní názor a dovoluji si ho vyjádřit a obhájit.

V páté čakře nacházím ta správná slova pro vyjádření svých myšlenek a pocitů, vyjadřuji se srozumitelně, snadno a rychle.

Učení je mojí radostí. Učím se snadno a rychle, vzpomenu si vždy a všude na všechno,co potřebuji.

Jdete v horách, pod nohama zářivý křupavý sníh.

Dýcháte chladný svěží vzduch. Mysl je bystrá.

Nad hlavou modré nebe a zářivé slunce.

Jdete vyšlapanou cestou v horách, slunce se opírá do sněhových vloček a vy vidíte duhu všude kolem a sníh září barvami duhy jako život. Život má všechny barvy…

V dálce před sebou vidíte postavu, přichází k vám jeden z vašich rodičů.

Potkáte se, pozdravíte, vnímám tě, dík, že mě vnímáš. Respektuji tě. Díky, že mě respektuješ. Odpouštím ti, dík, že mi odpouštíš.

Řekněte svému rodiči všechno, co vás celé roky tížilo, a vyslechněte ho...Po rozhovoru se rozlučte v úctě a svobodě a můžete pokračovat na cestě, potkávat další účastníky svého života.. nebo přejít s pozorností do šesté čakry…

 

 

 

 

 

 

 

 

Dýcháte dál.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přecházíte do šesté čakry, do třetího oka. Otevírá se dopředu a dozadu. Má barvu fialovou nebo růžovou. Nebo tmavě modrou.

Dýcháte třetím okem, centrem intuice a telepatie.

 

Harmonizuji svůj mozek a převádím ho pravidelně několikrát denně do alfa vln.

Rozvíjím alfa vlny během bdělého dne jako hlavní mozkovou frekvenci

Zbavuji se rušivých vlivů a přecházím v bdělou pozornost v alfě a k procesu samoléčení.

Adaptuji se na dnes, na teď a tady. Přijímám fyziologický spánkový režim v alfě, thetě a deltě podle konkrétních požadavků těla a duše v daném dni. Respektuji svůj biorytmus.

Kdykoliv uvidím barvu fialovou, přecházím do alfa vln u většiny svých mozkových center.

Jsem naprosto v pohodě.

Podle denní doby a potřeb těla mohu přejít do snové thety a regenerační delty.

Jsem v bezpečí i ve spánku. Přijímám spánek jako uzdravující proces, jako relaxační činnost, jako spočinutí v sobě a v bezpečí.

Harmonizuji hypotalamus a dovoluji mu vyhodnocovat životní události podle fyziologie a zdraví.

Cítím fyziologicky prospěšný řetězec neurohumorálních reakcí ve svém těle.

Vše přijímám a zbavuji se jakéhokoliv popírání částí sebe.

Zbavuji se odmítání částí sebe sama a dovoluji si být člověkem s duší a žít pozemský život v radosti, štěstí, lásce a blahobytu.

Přijímám zdravou sexualitu i lásku.

Děkuji všem mým hormonům, že mě vedou k naprostému a bezvýhradnému psychickému a fyzickému zdraví.

Barva fialová naplňuje celé vaše tělo....

 

Dýcháte dál.

 

Sedmá čakra, bílá, se otevírá k Bohu, k Universu…

Naplňuje vás tichem, klidem a mírem, jednotou se vším..a všude.

Jsme v tichu, klidu, míru, a jednotě v sobě.

Nyní jste hluboko v hladině alfa a můžete se ve svých myšlenkách dostat kamkoli na tomto světě a ve vesmíru.

 

Kdykoli projdete po barvách do čaker – červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová, bílá - budete v hladinách alfa, ve svých myšlenkách se můžete dostat kamkoli na tomto světě a ve vesmíru.

 

Podle času z této fáze přejdete do práce nebo relaxu ve svém alfovém koutku, nebo přejdete do své vesmírné pracovny, nebo jenom budete pozorovat obrazy za očima nebo před očima. Můžete si opakovat afirmace nebo pozitivní vizualizace, nebo dělat cokoli, co je prospěšné - aktivně, nebo to k sobě nechat přijít pasivně.

 

Zastavení toku myšlenek a přepsání chybných vzorců

Důležité je zastavit tok myšlenek. Zpočátku je vhodné si opakovat jednu větu a soustředit se na ni. Nebo si ve své mysli větu psát. např. „V noci spím“ a soustředit se na vykreslování detailů každého písmenka, které píšete. Chybný vzorec o sobě můžete ve svém mysli smazat, např. mám poruchu spánku, smažete štětkou na malování a na to přepíšete: „V noci úžasně spím“.

 

Pozorování černého pozadí při zavřených očích

Pro zlepšení meditace, rozvoj mimosmyslového vnímání, ale i regeneraci očí jako tělesného smyslového orgánu, je dobré sledovat černé pozadí při zavřených očích. V černém poli se začnou objevovat jiskřičky nebo světýlka různých barev. Postupně se světýlka shlukují v barevné skvrny, nebo útvary, jednoho dne uvidíte obraz. Buď je nakreslený zářivou tužkou na tmavém podkladě, nebo je to detailní zobrazení čehokoli, co znáte, ale i toho, co neznáte - rostliny, zvířata, stroje či bytosti. Tyto děje a stvoření necháte k sobě přicházet, a postupně porozumíte jejich poselství.

 

 

 

Zrychlený vstup do prvních tří (fyzických) čaker – zkratka:

1 - Tmavě červená - bezpečí, jsem v bezpečí ve svém živote, jsem v bezpečí sám se sebou, jsem v bezpečí ve spánku a mohu spát fyziologicky podle svého biorytmu.

 

2 - Oranžová-motor života, harmonizuji svou aktivitu na dobu denního bdění a v noci přijímám harmonický a fyziologický spánek. Zbavuji se křivd, zrad, vzteku a marnosti a přijímám vůli a odvahu radikálně cokoli změnit. Miluji svůj život už teď, ale zejména v jeho lepší variantě.

 

3 - Žlutá, přijímám sám sebe na celé své životní cestě a zbavuji se vin. Zbavuji vin všechny, kdo se účastní mé karmy, a přijímám je.