Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vztahy na planetě v létě 2012

13. 6. 2012

Vztahy na planetě v létě 2012

Simona Müllerová, 3.6.2012

Mám ženy a muže proti sobě.. Ženy chtějí skutečně nemožné. To, co chtějí ženy globálně, nesplní žádný muž… Ani jeden muž na planetě není teď schopen splnit požadavky ani jedné ženy..                                  Ale půjdeme na to odjinud. Muži ztratili zájem o lov, vrátit mužům zájem o lov. Muži udržují některé historické principy vztahu a dvoření, jiné, bohužel, nemají. Setrvávají například ve smluvních vztazích bez lásky, ale lovit nechtějí. Mají strach z odmítnutí, ze selhání, obecně jsou velmi slabí a jinoví muži. Nevědí, co je lov jako takový, a zapomněli, že pravidla hry jsou, že žena dělá fóry.  Není rozpoznáno a není jasně dáno oběma, co je radikální odmítání a co je hra na lov… Muž nepozná hru od skutečného odmítnutí. Muži neumí soupeřit ve vztazích, v práci ještě trochu ano. Vstup žen do soupeření změnil zcela pravidla hry… vzorce jednání… ženy chtějí po mužích to, co se obecně traduje, plus individuální požadavky. Ženy se permanentně cítí nedoceněné, historicky a z rodiny, neboť dnešní dospělé ženy jsou produkty odchovu typického socialismu…málo lásky k dětem, spíš zázemí, péče materiální, sytém, řád, rodina bez citu, žijí formálně. To platí do r.1980, pak se rodily už ženy ženštější, které ale mají požadavky na mužnou sílu, a tu muži prostě zase nemají.

Poslední 3 týdny vychází najevo z každého z nás to nezpracované, naše individuální ale i převzaté modely rodičů a společnosti, ale i karmy, historické vzorce. Dochází k naprostému zmatku, co s emocemi, co s pocity, co se sebou…Účelem je si uvědomit, kdy ustoupit, kdy se prosadit, uvědomit si srdce, lásku, pocity srdce jako prioritní bez ohledu na lidi, se kterými sdílíme obydlí…práci… bez ohledu na rodinu krve. Uvědomit si, že rodina krve je tu proto, že s těmito lidmi máme nejtěžší karmu a krev je pojítko.., abychom z těchto problémových vztahů nemohli utéct, dokud je nevyřešíme.                                         Vzepřít se krvi je historicky nejtěžší program. Uvědomit si nadstavbu rodiny duše… a hledat partnera duše…rodinu duše. Ve vztazích s partnery duše se cítíme svobodní, rozvíjíme se negativními i pozitivními zkušenostmi, ale v rovnováze. Zatímco posun v rodině krve je obvykle skrz tvrdé, bolestné zkoušky a konfrontace, manipulaci, ústupky, potlačování, dogmata, vměšování, obhájit sebe před rodinou krve je velmi těžké. Děti jsou rodina krve a jejich druhý rodič se stává osobou v rodokmenu a patří do rodiny krve, neboť přímo působí přes své geny v dětech na druhého rodiče, jehož geny jsou opět v dětech. Doba je neúprosná a zkoušky přicházejí denně. Naštěstí samo Nebe a Země dělají své vlastní terapie na nás. To jsou chvíle, kdy jsme tupí, unavení, neschopní se soustředit. Je to proto, abychom nepokazili svým zatvrzelým rozumem nebo egem kolektivní planetární práci na lidech.

Ten, kdo se v posledních tisíci letech nebo i dnes…pokusil jít podle srdce, narazil na odmítnutí, na zklamání, neboť to jeho protějšek neumí vlivem výše uvedených faktorů. A pokud to umí, pokud se skutečně najdou dva, co vnímají srdce jako prioritu, pak mají rodiče a sourozence, kteří  je zpochybňují na vztah a následování hlasu srdce maří… Ustát tlak rodiny, okolí a udržet vztah srdce je nesmírně těžké, ale je to to, co se od nás v této fázi evoluce chce.

Lidé se k sobě vůbec neumějí chovat, nejsou nová pravidla, nové vzory pro tuto dobu, jsou jen historicky správná a chybná řešení lásky a vztahů. Pro tuto dobu není nic, protože jediné pravidlo je slyšet, vnímat své srdce a jít za jeho hlasem. Jenže proti tomu stojí rozum, zvyk, morálka rodiny, individuální morálka, a to vše pod vlivem manipulace a dogmat historie.

Kolektivní práce na lidstvu spočívají v obnovení srdce těla a srdce duše, v propojení  i mozku, rozumu se srdcem, v nastavení, obnovení, aktivaci kontaktních iontů a kompatibilních iontů v celém energoinformačním systému mezi muži a ženami. Ten, kdo zachytí změny a připustí je, dostane se do proudu shod okolností a usnadní si život a vylepší si zdraví, vztahy i práci. Pokud změní postoj a bude vyhodnocovat situaci prvotně srdcem a pak srdcem v kooperaci  s rozumem, nastartuje si sám obrovský nástup úspěchu, radosti a změn, i když někdy překvapivých a na první dojem bolestných... Vše se musí přeskládat, když se dobrovolně podvolíme zákonům evoluce a přijmeme prioritně vedení srdcem. I bolestné situace a zdánlivé ztráty se brzy projeví jako pozitivní a prospěšné. V opačném případě, v setrvání vlády rozumu, dogmat a kolektivních vzorců, budou jedinci zastaveni nemocí, finanční ztrátou nebo rozpadem rodiny. Dosavadní nefunkční vztahy osobní i pracovní budou rozbité taky a nahrazeny novými lepšími u těch, co jsou v proudu shod okolností. U ostatních budou rozbité jako výstraha zákonů karmy. Když jsme se naučili používat PC a digitální displeje, měli bychom zvládnout i princip karmických zákonů a evoluční tlak ve fyziologii člověka, nejen změny v technice a jiné..