Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vysokofrekvenční léčba od jiného autora a můj názor

27. 1. 2012

 Myslím, že celá problematika je natolik náročná, že se to takhle říct nedá.
Skutečně vznikají nové buňky, mění se genetická informace. Nové buňky mají
tvar a jádro podobné rakovinným bunkám, což klasická medicína nepozná.
Nebezpečí nebo bezpečí vysokofrekvenčních terapií je stejné jako práce
s mobilem.. a počítačem a podle mého názoru se člověk v evolučním procesu
sám i
bez terapií přizpůsobuje odolnosti k negativním vlivům počáítače,
mobilu, nebo vysokofrekvenčních terapií.
Důežité je po terapii nejít ihned na vyšetření klasickými technikami a
nechat
buňky vyzrát a terapii sesednout.
Evoluce sebou nese mnoho změn na těle, duši, v technice aj, že používání
vysokofrekvenčních přístrojů a léčitelských technik bude brzy běžné a
neškodné.
Na základě mých zkušeností a textů jiných autorů, nedochází k mutaci genů,
ale k aktivaci tzv. uspaných genů a k uspání neboli k potlačení projevu
genů, které způsobují
nějaké omezení ve zdraví, štěstí, lásce. Podle mého máme v genofondu
vybavení úplně
pro všechno, ale používáme jen malou část.

Dle mého názoru, všeho s mírou, vše ve správný čas, s pokorou, úctou a
láskou ke svému životu a životu všeho na planetě.
Simona Mullerová 26.1.2012

Neznámý autor:
Zamyšlení nad tím, co mohou způsobit nesprávně prováděné hluboké meditace,
nebo práce s vysokovibračními léčivými energiemi.

Meditace a bioenergetické léčení
Vstup do interakce energií vyššího řádu u osob zabývajících se meditacemi,
bioenergetickým léčením, jasnovidectvím a obecně rozvojem psychických
schopností se stává nositelem energie. Tyto energie, tak jak prochází
organismem operatéra nebo respondenta, začnou postupně přebudovávat vnitřní
energetickou rozvodnou síť. V důsledku tohoto procesu se u nepřipraveného
člověka začnou spouštět genetické mutační procesy, které jsou doprovodným
fenoménem toku síly a zároveň i přípravou na další individuální evoluční
skok. Potíž spočívá v tom, že na začátku mutačních procesů spojených s
restrukturalizací a rozvojem nových energetických drah dochází k fázi
časného a spontánního štěpení buněk. A to je proces, který je v medicíně
známý jako rakovina.

Některé výzkumné týmy došly ke zjištění, že meditace nebo jakákoliv silnější
přírodní energetická místa, která jsou často nazývána pojmem „místa síly“,
způsobují efekt tzv. „zpomalení biologického času“. Tento efekt je jedním z
výrazných pozitivních stimulů, který vede ke zlepšení zdravotního stavu,
velmi rychlému nárůstu životní energie a zlepšení psychických schopností,
které mohou spouštět takové vlastnosti jako jasnovidectví, telepatie atp. V
případě, že by se dotyčná osoba trvale zdržovala na takovém místě nebo by
setrvala v trvalé hluboké meditaci, nacházela by se ve vynikajícím vitálním
stavu, ale hlavně by mohla plnými doušky užívat dlouhověkosti.

Zásadním problémem v našem případě ovšem je situace, kdy člověk (který si
samozřejmě není vůbec vědom uvedených skutečností) vystoupí ze stavu
meditace nebo prostě opustí „místo síly“. Jinými slovy jeho tělo opustí
vysoce specifický tok energie, nastane prakticky okamžitá situace, kdy se
imunitní systém takového jedince „vrátí zpět“ s prudkým zrychlením toku
biologického času, který bohužel v opakované podobě vyvolá vznik velmi
atypických buňkových formací s výstupem do procesu rakovinového onemocnění.

Iniciace do práce s vysokými energiemi
Zjištěné výsledky jsou ohromující povahy. Bylo zjištěno, že za sedm až deset
let intenzivního provozování léčitelských aktivit (ono je léčitelství a
léčitelství a v tomto případě šlo skutečně o vysoce sofistikované praktické
metody, kdy se tělo respondenta čili léčitele opakovaně dostávalo do sféry
velmi silných energií mikrokosmického, ale i makrokosmického charakteru)
zemřelo na rakovinové onemocnění na 70% všech absolventů.

Cílem tohoto textu není v žádném případě strašit potenciální léčitele. Jde
jen o to, že klasická forma léčitelství (v tomto případě pouze metody
energo-terapeutického charakteru) nedosahuje v drtivé většině případů na
proudy tak silných energetických toků, aby byl vyvolán výše uvedený
nežádoucí efekt.

Jde o případy, kdy je jedinec iniciován velmi sofistikovanými metodami do
práce v řečišti skutečně výjimečných energií. Co se týče meditace, tak zde
jmenované nežádoucí efekty pro 99% meditujících také nepřichází do úvahy,
neboť uvedený efekt lze spustit pouze v případech výjimečně hlubokých,
dlouho trvajících a opakovaných meditačních stavů.

Duchovní autority a rakovinové onemocnění
Ruská „Akademie národní bezpečnosti“ upozorňuje na osudy mnoha velmi dobře
známých a uznávaných kapacit v oblasti esoteriky nebo mystiky, které zemřely
na rakovinové onemocnění, jako jsou J. Krishnamurti, Maharishi Roman,
Vivekananda, Ramakrishna, Sri Aurobindo, Mirra Alfasa, H.P. Blavatská, E.
Roerich, Nisargatta Maharaj, Wang, Nina Kulagina, Osho nebo dokonce i Carlos
Castaneda. Tato skutečnost samozřejmě ani náhodou neodporuje tomu, že šlo o
výjimečné duchovní jedince, kteří náš svět velmi významným způsobem posunuli
směrem dopředu.

Je možné, že tento výčet nic neznamená a prostě jde jen o shodu okolností.
Na druhé straně výše uvedený výčet není zdaleka celý a celkový počet
významných jedinců v oblasti duchovních věd postižených rakovinovým
onemocněním je skutečně zarážející.

Dodatek
Text neznámého autora:

Budu hovořit o problematice, kterou ve svém rozhovoru sdělil dr. Valery
Uvarov. Já se nyní pokusím jeho slova trochu více rozšířit a zdůraznil bych
ty pasáže, které považuje za velmi důležité. V současné době, jak čtenář
může sám posoudit, se v jistých kruzích naší společnosti, která se zabývá
výzkumem a popularizací alternativních disciplín, zcela napevno a řekl bych
až notoricky usadil pojem „esoterický“.

Zjistil jsem, že celá řada hledajících však tento pojem, který je v současné
době na rozdíl od dob prehistorických skutečně jen prázdným pojmem, velmi
nesprávně chápe. „Esoterický" neznamená pouze „skrytý“ nebo „utajený“, ale
především určuje materiály, nástroje a informace, které jsou vhodné pouze
pro předem připravené jedince. Já samozřejmě nemám rád kastování nebo nějaké
podobné rozdělování, ale zde je to vzhledem k okolnostem na místě. A o
těchto okolnostech bych chtěl právě hovořit. Studenti věd esoterických by
(až na jisté výjimky) chtěli hned všechno a nejraději okamžitě. Jejich
vědomí zcela postrádá praktiku tak důležitých faktorů, jako jsou „cesta“
nebo „poutník“. Pakliže kdokoliv vstupuje do sféry věd esoterických, stává
se po praktické stránce „Poutníkem“ na „Cestě“. Ovšem být skutečným
Poutníkem na Cestě znamená potřebu vyhovět celé řadě principů a zákonitostí,
které „cestu“ dělají „Cestou“.

Dnešní hledající nejenže absentují v přísném dodržování těchto principů a
zákonitostí, ale velmi často tyto principy a zákonitosti ani neznají.
Pokora, Trpělivost, Zdrženlivost, Uvážlivost atp. jsou kvality na hony
vzdálené praktické realitě. Kombinace těchto pochybení vytváří z interakce
vědomí a fyzického těla operatéra s energetickými poli, které jsou ve hře,
naprosto nebezpečnou a veskrze kritickou situaci. Vědomí operatéra, které
interaguje s různorodými energetickými toky mnohdy ryze exotického
charakteru, je uváděno do zvláštních změněných stavů. Pokud není operatér po
stránce energetické a genetické připraven na tyto procesy, vydává se na
cestu do záhuby.

 

 

Na základě mých zkušeností a textů jiných autorů, nedochází podle mého k mutaci genů, ale k aktivaci tzv. uspaných genů a k uspání neboli potlačení projevu genů, které způsobují nějaké omezení ve zdraví, lásce, štěstí ... Podle mého máme v genofondu vybavení úplně pro všechno, ale používáme jen malou část.

Mvdr. Simona Müllerová, 26.1.2012