Jdi na obsah Jdi na menu
 


Polarity

29. 3. 2012

Polarity
Simona Müllerová, březen 2012
Když bůh stvořil bytost, ze které se stal postupným vývojem satan, potřeboval v rámci principu polarit (jin jang) a evolučního procesu reprezentanta opačné strany lásky, zdraví, krásy, prosperity atd.. O původu satana jsou mýty a channelingy, sepsané v mnoha textech. Pro mě je božím dílem a nedílnou součástí života. Pozemšťan si skutečně neváží toho, co má, zejména zdraví, lásky, přátelství… Mnoho set let, a zejména v 19.století, bylo výchovným atributem trestat provinění a správný čin byl samozřejmostí, dobro bylo přehlíženo, méně ceněno a zlo bylo sice trestáno, ale také omíláno atd. A dnešní doba po nás chce udržet pozitivní myšlenky, pozitivní vnímání sebe sama.. Velmi těžký úkol, ale jistě reálný. Sami jsme si inkarnacemi natropili, že jsme tam, kde právě jsme. I iting říkal: syn napraví, co otec pokazil. Jak k tomu syn přijde, je asi neřešitelné. Samozřejmě na cestě k osvícení procházíme vším, čili i zlem, podobným, jako napáchal „otec”, čili odžíváme a napravujeme inkarnace své a geneticky jeho.., což už je tedy také naše. Můžeme odmítnout dědictví. Problém je v tom, že právní forma odmítnutí dědictví znamená, že odmítáme dobré i zlé, dluhy i zisky…a tak vyvstává otázka, co je nakonec správně.. V karmě naštěstí správným postupem, s terapeutem nebo po určitém duchovním výcviku, můžeme odmítnout negativní projevy dědictví, za předpokladu, že jsme pochopili viníka a odpustili mu. Celá karma je vlastně takové dědictví... Kdykoliv mě napadnou temné síly, negativní myšlenky, pochyby o sobě.. (o bohu už 20let nepochybuji, základní princip mám jasný), uvědomím si, že toto není má pravá podstata a snažím se toho zbavit. Zastavit zlo ve mně rostoucí, ať je to strach z nového, strach ze ztráty blízkého, strach k radikálnímu životnímu kroku, nespokojenost s financemi, s tělem...), hledám v karmě, v podvědomí, nebo v energiích zvenku, kdo mi to udělal, poslal, našeptal. Pokaždé, když vyhraji sama nad sebou -nad satanem, nad temnem, ať jde odkudkoliv - mé léčitelské schopnosti se zvýší, má životní radost je větší a život je nádhernější, než byl předtím. A je to stále dokola. Teprve nedávno jsem pochopila, že dokud budu já sama vytvářet soudy, negativní projekce, a jiné myšlenky, formace, než pozitivní, přivolám si na základě akce a reakce zlo v nějaké formě na sebe, a tím mě život nutí překonat každé zlo, každou překážku, nelibost, se kterou se setkám, protože dobře vím, že jak ji přikrmím lítostí, nespokojeností, brbláním, rozebíráním s kamarádkami, posílím to, a vrátí se mi to ve formě negativního programu. Bůh nás tím vede k odpuštění, k harmonii a skutečně ke krásnému a hodnotnému životu, a já dobře vím, jak takový život vypadá. Čím dál jsme, tím víc mě zkouší a tím větší šanci mi dává v duchovním růstu. Skutečně mi je líto všech, kteří to nechápou a své utrpení přikrmují. Kteří se stále diví, proč se jim dějí opakovaně věci. Musíme z kruhu ven.. Sebezapřením – ve smyslu nedovolit lítosti nebo vzteku vyrůst. Prožít emoci je přirozené a požádat o pomoc je důkazem moudra. Opět jsem se setkala s větou: já jsem zvyklý si poradit sám. Ano, hlavní úkol je na každém z nás, ale proč se vyvíjí specializace tolik desítek tisíc let?? Přece proto, že nejsme stejní, každý máme jiné dispozice, schopnosti a jinou duši - z jiné planety, čili jsme skutečně schopnější řešit určitou oblast lépe než jinou, proto při dlouhodobém potýkání se s karmickým blokem je důkaz moudrosti a síly o pomoc požádat a pomoc přijmout. A pak již opět jít dál. Kdyby byl každý z nás schopný si sám poradit, byli bychom přece všichni zdraví, šťastní, úspěšní, finančně zabezpečení, milovaní a milující.. Temní nám tedy dávají možnost se zdokonalit a dostanou nás v oblastech, kde jsme slabí.
Proto je důležité neposilovat negativní zážitky a neřešit je např. alkoholem. Krátkodobou úlevu bez vedlejších účinků poskytnou byliny, homeopatika, meditace, sport. Jídlo už patří k návykovým záležitostem a přináší tloustnutí a další negativní projevy.

Lhaní
Lháři nám lžou z mnoha důvodů. Jednak proto, že jsme lhali my, jednak nás učí přijmout je se vším, co k nim patří, a jednak nás učí pochopit, že lež je protipól pravdy a má právo na svou existenci. Za lží musíme hledat důvody. Další je, je že my tu lež uneseme, takže ona se projeví a nám to nic neudělá. Následující důvod je, že dotyčný lže, protože on to tak má. Nelže nám, není to osobní útok nebo zrada, lže i komukoliv jinému, proto nás učí nebrat to osobně. Kontakt s lhářem je velmi poučný a obohacující. Podstatné je, jestli s ním máme žít nebo ne. Jak to vidí on, chce se lhaní skutečně zbavit? To je jeho karma, takže to neberte osobně. Nelhal vám, lhal všem i sobě. Lhář je za lež potrestám sám. Není potřeba, abychom si my kazili karmu a chtěli ho trestat po svém. Lhář má svou iluzi života, tvoří si identitu přijatelnou pro jeho samého a okolí, neboť jeho realita je nepřijatelná pro dobu, jeho, okolí.. Když se člověk zamyslí, já, vy, lžeme taky, určitě někdy maskujeme, přiznáme část skutečné reality, jenže "my" si myslíme, že naše lež smí existovat, odůvodníme si ji, ale lhář si ji odůvodní také. Jeho míra lží je větší, jenže v karmě nejde o míru, ale o princip. Jestli zalžu já jednou v malém, nemám nejmenší právo soudit druhého, že lže... To si spousta lidí neuvědomí. Lháři musíme pomoct s nalezením identity a sebehodnoty, což bývá blok z dětství a z minulých životů. Podstatné je, jestli chce lhář přestat, a jak mu v tom okolí pomůže. Když zjistí, že po pravdě, byť drsné, není zatracen, bude mluvit pravdu a my pak můžeme řešit problém: prohrál jsem v ruletě, propil jsem, vzal jsem si špatnou půjčku - řešíme skutečnost a ne lhaní jako takové. Lhář se musí cítit přijatelný, musí vědět, že ho okolí bere takového, jaký je, že už nemusí nic hrát. Vyžaduje to duchovní přístup, karmický pohled. Rodiče obvykle trestají děti za špatné známky a pozdní příchody, děti pak volí lež kvůli oddálení trestu a v naději, že to třeba vyjde. Pokud jste na začátku výchovy dítěte nebo převýchovy lháře, pokuste se skutečně chválit nejméně v 80%. Aby vaše kritika byla přijatelná. Když jen kritizujete, nakonec vás nikdo nebere vážně, protože nikdo není jen špatný, aby stále dostával „kartáč“. Bohužel může být karmický program, kdy se pochvaly neuchytí a kritika a tresty jsou vnímány mnohem závažněji. Pak je ale potřeba odborné péče. Netrestejte dítě za druhého člověka nebo druhého rodiče. Pokud se dítě proviní vůči matce, nemůže být trestáno otcem. Dítě má zřejmě s otcem karmu a jsou si vykonavateli. Dítě pak podlehne samozřejmě pocitu nespravedlnosti a snáz propadne kouření, alkoholu, drogám. Vědomou konverzací se dají moudřejší a zralejší bytosti převést od lhaní k přiznání pravdy, když s nimi budete diskutovat a ne je soudit a kritizovat. Když se vám podaří v hovoru navést je na pochopení příčiny a následku. Obvykle ale urputné lhaní vyžaduje karmickou terapii.

Alkohol
Člověk je tělo a duše. Jakmile se na vás nalepí energie alkoholu, vypadáte jinak, působíte jinak. Lidé vás nemohou mít rádi, protože to nejste vy. Vám je v tu chvíli dobře. Démoni vám našeptávají, jak je to fajn.., že si odpočinete, nemusíte nic řešit, a že je mnohem snazší se napít a neřešit, než se trápit a řešit složité věci. A tak vás dostanou... a zdůvodní vám to a vy jim věříte a myslíte si, že jste to vy, že to druzí nepoznají. Jenže druzí to cítí z energie..., z vibrací, podvědomě to načítají a odmítají "vás". Jenomže oni neodmítají vás, odmítají tu energii, která vás obalí. Lidé ve vašem okolí mají střídavé pocity k vám, podle míry znečištění, jsou zmatení, nevědí, kdo vlastně jste. Zcela běžně reagujeme na celé energetické pole druhých, i na jejich podvědomí. Proto mnohdy prožíváme neadekvátní reakce. Dnešní doba nám předkládá čím dál více takových situací, pod kterými nakonec najdeme karmický blok. Příklad: pokud budete mít na sobě negativní energii z pití, XY si nemůže ujasnit, zda vás miluje. Vy to nechápete. Tělo a duše mají rády tělo a duši, ale jakmile je některé z těl obsazené démony alkoholu, vnímají milovaný a milující celou situaci jinak. Milující nemůže být láskyplný, když milovaný má na sobě démony. Nedokážu milovaného přijmout jako celek s démony, s pitím.. Není to on. Vypadá stejně, ale vyzařuje jinak.
Démony můžeme milovat jako boží dílo ukazující nám druhou stranu lásky. Můžeme požádat, aby odešli do sfér, které jim náleží, které jsou jejich domovem. Pokud máte doma alkoholika nebo lháře, je potřeba odvádět démony a jiné negativní energie denně. Nejen kvůli němu, ale především kvůli vám, protože znečišťují vaše pole, celé vaše obydlí a narušují zdraví a všechny pozitivní pocity. Našeptávají vám agresi, nebo depresivní pocity aj. Člověk nemusí být opilý, aby chytl démona alkoholu, stačí dvě deci alkoholu bez jídla, nebo dvě a více deci vína nebo piva a máte je. Je zbytečné se pak hádat a přesvědčovat okolí, že nejste alkoholik. Stejně mluvíte pod vlivem démonů a našeptávačů a vaše okolí je smutné nebo agresivní, protože na ně reaguje. Toto rozebírat můžete až druhý den po zmetabolizování alkoholu a při ochotě podívat se na otázku požití lihovin z duchovního hlediska. Čím vyšší vibrace člověk má, tím větší prohřešek požití lihovin je. Každý kvalitní léčitel časem pochopí, že skutečně nemůže pít alkohol. Pitím alkoholu myslím i jednoho panáka denně. Jednoho panáka týdně by mu možná za určitých okolností prošlo, to je individuální. Duchovní knihy alkohol i kouření zakazují.

Kouření sice nevede démony samo o sobě, ale to, že problém nedokážete řešit bez návykové látky, znamená slabost, a ta sama už démony přivádí. Dokud se neumíte postavit problému sami a potřebujete na řešení lihovinu nebo cigarety, můžete buď zůstat nízkovibračním člověkem a nést následky svého rozhodnutí, anebo vyhledat terapeuta na podvědomí.