Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kolektivní myšlenky, závist

28. 3. 2012

Kolektivní myšlenky, závist
Simona Müllerová, 27.3.2012
Jsou určité zákony, zákony karmy a osudu.. Jsou to zákony Nebe a Země, nadlidské. Určité body, kterými musí každý projít. Je to šité na míru. Státní daně si taky neurčíte sami, spočítají vám je. Na rozdíl od státu vidí Nebe vše pravdivé a odmění nebo sejme vás podle zásluh. Pak jsou zákony vývoje. Určitě nechcete po miminu chodit, mluvit, a po prvňáčkovi rovnice a po medikovi operovat, asi to zvorá. Nebo udělat červené malé auto místo landrovera. Když bude mimi nucené chodit, zkřiví nohy, zatíží systém dřív, než je vyzrálý. Která žena porodí v 10, ve 13 letech atd., a jaká je matka? Nezralá. Vše má svůj čas. Proto je astrologie, proto se moudří radí již tisíce let, kdy táhnout do ciziny, kdy plodit, aby se vyhnuli zklamání a ztrátám. Jsou zákony ročních období – pokud zasejete ve špatnou chvíli, nemusí semeno vzejít, anebo nemusíte nic sklidit, i kdyby vzešlo. Můžete si přát, to ano, mít cíle, mít i víc cílů, ale kdy se naplní, je dáno osudem a tím, jakcí jste.., a zda je to vůbec možné karmicky. Já jsem váš hvězdář, a ten vám říká, kdy pracovat, kdy se množit, abyste přízeň doby využili ku prospěchu a ne ke ztrátám energie nebo jiným…
A nyní k vlastnímu tématu: Co nás nutí zamyslet se, kde jsme udělali chybu, koho jsme záměrně či nechtěně podvedli, jsou negativní myšlenky druhých, ať již individuální nebo kolektivní. Pro nás samotné není důležité, jestli jsme byli jen vykonavateli karmy, nasazeni vyššími silami, nebo zda byl spouštěč přímo v nás. Důležité je si uvědomit, že jsme to udělali, omluvit se, napravit to a chybu neopakovat. My neposoudíme, zda byl okraden, podveden nevinný, (zejména proto, že z karmického hlediska není snad nikdo nevinný), nebo zda šlo o energetickou přitažlivost ke skutku. Za každé jednání neseme následky, neomlouvá nás, že to dělají druzí nebo že my to děláme v malém. Při vylívání karmické nádoby je potřeba posouvat vlastní provinění stejně jako provinění druhého a neobhajovat se okolnostmi, které prohřešek zmenšují. Vyšší síly samy vědí, jak závažný je prohřešek a jak upřímná je naše touha po nápravě. Nemůžeme ani vinu na nikoho svalovat, protože vždy máme volbu, jak jednat. Zda oplácet dobro dobrem a zlo zlem, nebo oplácet vše jen dobrem. Eventuálně se vyhnout situaci.
Negativní zážitky byly, jsou a budou, ale my můžeme změnit, jak k nim přistoupíme, jak si dovolíme nechat ublížit... Toto máme ve svých rukou, jak jednat se sebou, s druhými. Co vysílat, co přitahovat. Je to i o učení se dát druhým svobodu smýšlet o nás tak, jak chtějí oni, ne tak, jak chceme my. Ale čím více lásky a úcty budete mít k sobě, čím plnější radosti budete, tím pozitivněji o vás bude okolí smýšlet.
Bohužel závist a negativní myšlenky jsou všude kolem nás. Lidé, místo aby se zdokonalovali a dělali vše naplno, raději se věnují pomluvám a závisti. Pomluvy a závist jsou další témata karmické terapie a odbloků.
Je potřeba odlišit, zda klient závidí nebo jemu někdo závidí. Začátečník se může splést a považovat závist v energetickém poli nebo v těle klienta jako jeho program. Může jít ale jen o znečištění. Obecně energie závistivců vytváří kolektivní myšlenku. Závist (zášť), takové energie oslabují jednotlivce, formu, kolektivy, mnohdy zpochybní větší část zaměstnanců a dochází k rozkladu firmy zevnitř negativním postojem znečištěných zaměstnanců.
Jediná cesta je zářit a převibrovat je svým polem, abyste byli tak příjemní, s takovým nadhledem, že už pouhým svým bytím převibrujete své okolí. Hlavně se nenechte potopit tlakem jejich negace.
Takovými zkouškami procházíme stále. Důležité je udržení každodenní víry v sebe, ve vyšší vedení, ve shody okolností. Boží vůle nemá záměr nás zničit nebo trápit, má záměr nás vychovat a vylepšit. Protože se obvykle nepoučíme z teorie a předaných zkušeností, dostaneme se do děje, kdy vlastní cestou pokus-omyl, analýza, syntéza, se dopracujete k závěru, jak ano, a jak ne. Čím více jste karmicky vzdělaní, tím lépe vyhodnotíte situaci. Čím nižší vibrace máte a škodlivé programy - sebedestrukci, sebelítost, manipulaci, chudobu, nemoc, ego…, tím snáze obrátíte negativní zážitek ještě více proti sobě jeho chybným vyhodnocením.
Vždy myslete na to, že v podvědomí nebo v duši může být program, o kterém nevíte. Proto musíte rozumem, znalostmi, se tomu postavit a donutit se to překonat. Umíte už jistě techniky, máte mě… Nedovolit něčemu vás ničit, brzdit, i když to zatím neumíte definovat. Víte, že něco tam je, co vám brání ve štěstí. Pak musí nastoupit rozum, vůle, Mars a Merkur. A obrátit zbraně proti sobě. Vzít papír a sepsat to. Udělat sobě terapii proti všemu, co vám našeptává – vzdej to, buď v klidu a nic nedělej, vyspi se, nehoň se, to nepotřebuješ atd… To je o disciplíně! Disciplína a řád v hmotném životě. Takže jakmile vám zase nic nepůjde, zastavte se, aktivujte rozum a mozek, který je esotericky vzdělaný. Spojte se s Merkurem… najde snadné řešení, s Marsem, zacílí. Vůle, výsledek, odvaha. Je potřeba si to v tom okamžiku nouzového nezdaru uvědomit. Pozitivní poselství od duše přichází jako jasné, zářivé, příjemné a vy srdcem i tělem víte, že to je správné. Poselství od našeptávačů, ega nebo nemocné duše nejsou dlouhodobě příjemné. Přináší jen chvilkovou slast! S negativními následky typu „sněz to!“, „zakuř si“, „necvič“, „odpočívej“ atd… Někdy je na tom líp duše, jindy tělo. Vždy jeden ze systémů zachraňuje existenci.
Afirmace: „Odkládám břemeno, které jsem na sebe naložila a zbavuji se uměle vytvořené karmy.“
Další afirmace: „Odpouštím všem, kdo mě podvedl, neodvedl práci, kterou si nechal zaplatit, zbavuji je i sebe viny a závazků. Odpouštím si a prosím za odpuštění všechny účastníky mé chovatelské a veterinární karmy. (Věta pro mě osobně vytvořená, kterou si upravte). Zbavuji sebe i je vin a závazků a trestů. Prosím, aby jim pole neomezených možností vynahradilo vše, co jsem já úmyslně nebo neúmyslně opomenula, zanedbala, přehlédla, skryla... Prosím o urovnání všech karmických záležitostí v oblasti financí a zdraví nejen v mé profesionální karmě, chovatelské karmě, ale i v osobním životě. Omlouvám se za veškerá opomenutí péče a neochotu vyhovět a pečovat, upřednostnění svého zájmu, zdůvodnění si mého zájmu a mých pravidel. Uvědomuji si některá má opomenutí, zanedbání, zkreslení na mé cestě a odpouštím si, mažu i ze zálohových programů pocity viny a trestání. Mažu vše ve všech směrech a účincích a nahrazuji svobodou všech zúčastněných. Sundávám tíhu karmy ze sebe a zúčastněných v rámci výčitek svědomí, závazků, prohlášení a uvolňuji sebe i je z karmy na těle, duši a duchu ve všech časech, prostorech, dimenzích, ve všech předcích, souběžnících a následovnících a všech zúčastněných v celé mé osobní a rodinné karmě. Zbavuji se závazků otce a odevzdávám je bohu. Zbavuji se provinění matky. Jsem sama sebou, teď a tady, čistá a svobodná. Děj se vůle boží. Nechť i vy jste svobodní a čistí teď a tady. Odpouštím… Odpusťte… Přijímám tuto cestu a vstupuji do svobody. Přijímám křest ohněm, Anaeli, a spaluji vše tíživé a omezující. Vystupuji ze zemského a božího ohně a soudů a vstupuji do nové a čisté etapy mého života. Nechť shoří všechna naše provinění ve všech směrech a účincích. Mé finanční podvody mizí. Vaše finanční podvody mizí v souladu s boží vůlí ve prospěch všech zúčastněných.“
Osho: Odkládání je hloupost. Zítra se také budeš muset rozhodovat, tak proč ne dnes? Myslíš, že zítra budeš o něco moudřejší než dnes? Zítra budeš starší, budeš mít míň odvahy, zítra se budeš snažit víc chytračit, se zítřkem se také přiblíží tvá smrt, začneš klopýtat a víc se bát. Nikdy neodkládej nic na zítřek. Protože kdo ví? Zítřek možná přijde, možná ne. Když se máš rozhodnout, rozhodni se hned teď.