Jdi na obsah Jdi na menu
 


Karmická terapie

14. 2. 2012

 

Karmická terapie

 

Vše dobré, co jsme vykonali v našich životech, se počítá a snižuje karmickou zátěž. Proto není nutné používat terapeuta na vyhledávaní vašich dobrých skutků. Kdyby nebyly, nebyl by na tom klient tak dobře. Když se podíváme na základní atributy dnešní doby- zdraví, láska, peníze, obvykle nikdo nemá zablokované všechny tři oblasti. Z mé zkušenosti vyplývá, že obvykle jedna drží klienta “při životě” a přivede ho k zamyšlení, proč se mu nedaří jinde, a tedy ke hledání cesty.

Míra omezení lásky, zdraví a financí odpovídá karmické zátěži z minulosti a z přítomnosti a míra nápravy závisí na zhodnocení karmické terapie klientem. Vzhledem k tomu, že plnohodnotné zdraví, lásku a uspokojivé finance si po karmických odblocích výrazně řídíme sami svým myšlením a konáním, aktivní samostatnou činností, je důležitá práce na sobě, způsob chování k druhým, úcta, pokora a respekt k Zemi, k Universu, k životu jako takovému.

 

Z knihy i tingu:

„Když se dobré neshromáždí, nedostačí na to, aby učinilo člověka slavným.

Když se zlé neshromáždí, není dost silné, aby člověka zničilo.

Prosťák si tedy myslí, že dobro v malém nemá žádnou hodnotu, a proto je zanedbává.

Myslí si, malé hříchy neškodí. Proto si od nich neodvykne.

Tak se jeho hříchy shromažďují, až se už nedají zakrýt, a jeho vina naroste do takové velikosti, že ji už nelze zrušit.“

 

V knihách SRT a starší literatuře se ladilo na vyšší JÁ - na duši. Již asi 4-5 let je potřeba se přímo ladit na Boha. Souhlas od Boha slyšíme, vidíme, cítíme nebo ověříme kyvadlem.

Před terapií je potřeba si aktivovat čakry a uzavřít auru tak, aby byla jako síto, kterým prochází dobré oběma směry a špatné z nás ven k Bohu, kde se setkáním s Božím světlem neutralizuje nebo přetváří na dobro.

Jde o to, aby se při terapii negativní energie nedostaly z klientova energoinformačního systému EIS do terapeutova, protože u terapií dochází k prolnutí polí. Bez toho by ani nešlo načíst problematiku nebo minulé životy. Principem je univerzální Božství, které spojuje nás všechny, protože u terapií je terapeut velmi otevřený a též velmi přístupný. Klienta se dotýká, pracuje s mnoha účastníky karmy a je skutečně ve velké zátěži. Doporučuji nosit ochranné předměty, amulety, prstýnky, náramky a jiné předměty, které pohlcují negativní energii. Během terapií se čistit ohněm - svíčka, vodou - umýt se a Božím světlem - modlitbou.

Po terapii je nutné očistit sebe, prostor, ve kterém se pracuje, očistit klienta od zbytkových energií a zpevnit jeho auru.

 

Terapeut, pokud má svolení Boha, se ladí na klienta a přes něj na osoby, na které myslí klient.

Také na osoby, na které myslí klient, když má jen jeho jméno a nic víc.

 

Myslím na osobu, na kterou myslí můj klient.

Vnímám osobu, na kterou myslí můj klient.

Propojuji svou vyšší mysl s vyšší myslí dané osoby.

Bůh mně vede, Bůh mi ukáže cestu.

Děkuji.

Pracuji vždy v souladu s Boží vůlí ve prospěch všech zúčastněných.

 

Nabízím vám můj postup.

Každý člověk, každý léčitel, si vytváří své postupy, ale učíme se i tím, že se díváme nebo přejímáme od druhých jejich postupy. Nejsou žádná dogmata a ani já netrvám na tom, že budu karmickou terapii dělat vždy tak, jak ji dělám dosud.

 

 

Terapeut si udělá odpuštění s pacientem.

Např. „Já, Simona, prosím o vzájemné odpuštění s Martinem a prosím, aby si vzájemně odpustili všichni účastníci mé a jeho rodinné a osobní karmy. Prosím, aby přijali lásku, úctu a svobodu.

Prosím, aby moje terapie probíhala v souladu s Boží vůlí ve prospěch všech zúčastněných.“

 

Napíšu si rodokmen pacienta. Případně jeho požadavky. (vyřešit práci a finance, zavodňování aj., co klient uvede)

Moje otázka na úvod bývá, co vás omezuje ve zdraví, štěstí a spokojenosti? A klient odpovídá někdy obecně ... vztahy … peníze … jindy bolest kloubů atd.

Terapie je pak i přes obecná témata vedená k řešení jeho ústředního problému.

 

Základem je pochopení principu tzv. karmické mřížky. Ta vychází z toho, že pacienta označíme např. Martin. Má své genetické příbuzné, předky, rodiče (do jejich karmy patří jejich sourozenci) a prarodiče atd. Má své souběžníky - sourozence, bratrance a své následovníky - děti, vnoučata, synovce, neteře … tím vzniká rodokmen, genetická informace.

Každá osoba, hmotná, má duši a duše mají své inkarnace. Čili energetickou informaci, iontovou paměť. Každá inkarnace má své tělo a toto tělo má své genetické předky, souběžníky a následovníky. Takže všichni tito lidé, zúčastnění nebo účastníci rodinné a osobní karmy, mají své duše a ty duše mají své inkarnace. Ty mají zase svá těla.

Vzniká XD mřížka, ve které se pohybujeme.

Provádíme odbloky ve všech směrech – to znamená např. u prokletí: prokletí vyřknutá ze strany účastníků Martinovy rodinné a osobní karmy a naopak. Prokletí vyřknutá od někoho na kohokoliv z účastníků Martinovy karmy - ve všech směrech a účincích, protože např. prokletí může být na těle, duši, duchu. Prokletí na zdraví, lásce, financích atd.. Odblokne se to, co je dovoleno.

 

Dělám základní čistku, obecná témata vycházející z karmy. Karma je karma přítomnosti - tento život a karma minulosti. Jak řekl náš přítel Marian Beneš, neznalost karmických zákonů neomlouvá.

Nezbývá nám, než přijmout, že já - např. Martin, jsem výsledkem všech mých předků a mých inkarnací a nesu vše, co se nashromáždilo. Tomu neutečeme, proto je potřeba nasadit maximum síly na očištění. A je to právě tato doba, která to umožnuje. Doba, kdy karmické dluhy se neplatí za 10..40..200let, ale platí se během dnů, hodin, maximálně měsíců. Co provedete dnes, se vám skutečně do pár měsíců vrátí. A současně se otvírá to, co nesete ve své karmické mřížce jako zátěž.

Můžete chtít nevidět, neslyšet a odmítat tento zákon, ale zákon karmy si vás najde jako exekutor, když nezaplatíte, a vezme si, co mu patří i s úroky.

Na cestě k Božství, k osvícení, procházíme temnými i světlými zážitky a pocity. Abychom dosáhli Božství, čistoty, musíme v rámci karmy projít vším. Nemůžeme odsuzovat sebe nebo předky, že kradli, lhali, zabíjeli. Byl to obraz a tlak doby. Každá doba nás nutí k něčemu. V době inkvizice když by člověk vzdoroval inkvizitorům, zavřeli by ho, nebo upálili.. Mnozí z nás byli obětmi inkvizice, i když udali nevinného. Mnozí z nás byli inkvizitory a upalovali nevinné. Ale nebylo možné se vzepřít. V té době nebylo úniku. Vždy je doba, kdy není uniku. Rok 2012 je doba, kdy neutečeme karmě.

Nemůžeme popírat své minulé životy a myslet si, že jsme byli jen úžasní, poctiví a čistí. To by nám chybělo mnoho prožitků na cestě k Božství. A hlavně, kdybychom si vše vyzkoušeli již dříve, nebyl by důvod se inkarnovat dnes.

Proto my, co jsme tady, jsme tu proto, abychom dořešili svou karmu minulosti. Abychom skrze tělo předali informace a prožitky mateřské civilizaci naší duše v tomto vesmíru nebo dokonce v jiném vesmíru. Inkarnovaní andělé, kteří dobrovolně vstoupili zpět do těla a jiní...

Všichni jsme si nějakým způsobem učiteli, vykonavateli karmy a tedy pomocníky.

Tento úvod byl nutný k tomu, aby klient neodmítal své temné stránky, protože jakmile se odmítáte v tomto nebo v jiném živote, má terapie malý efekt.

Přijmout a uvědomit si problém, odpustit sobě a druhým...a jdeme dál.

 

Abychom řešili jen karmu klienta, je potřeba od něj odvést cizí energie a napojené bytosti.

„Prosím o odvedení diskarnátů, separátů, démonů, zmnožených duší, zbloudilých duší, skrytých negativních energií, produktů ega a jiných škodlivých entit do dimenzí, které jim přísluší (nebo k Bohu).“

Protože pokud je někdo unavený, nemocný, pije atd... napojují se na něj duše nebo bytosti, které mají svou karmu a své problémy. My pak řešíme karmu klienta a bytosti napojené na něj.

Už jen odvedením diskarnátů a jiných entit může odpadnout smutek nebo vztek klienta, neboť tyto vlastnosti, pocity, nemusí být jeho, ale bytosti, která ho obsadila.

 

Jakmile napíšu rodokmen, odříkávám:

„Já, Martin, si odpouštím na těle, duši a duchu (dále jen TDD), ve všech životech minulých, přítomných a budoucích (dále jen MPB), a přijímám se takový, jaký jsem. Se vším, co ke mně patří. Prosím, aby mi odpustili všichni účastníci mé rodinné a osobní karmy na TDD ve všech životech MPB. Odpouštím všem zúčastněným své rodinné a osobní karmy.“

 

K rodokmenu si připisuji jen písmenka symbolizující témata obecných odbloků prokletí, zatracení (odmítání, zřeknutí se, odsouzení, zanevření), temné síly, satanské, černá magie. Temné síly jsou i jiné síly než satánci a čertíci aj. Téma se může prolínat s odváděním diskarnátů aj., přesto já mám tento postup. Protože těmito tématy už řeším karmu a kontroluji vstupní pročištění.

Satanské síly jsou fakt čertíci a jim podobní, se kterými se dá domluvit. Nemůžeme nic odsoudit, neboť i tyto entity jsou Božím dílem a učí nás rozlišovat. Vždy máme volbu se zamyslet nad pocitem a činem, nad slovy, která se nám honí v hlavě - našeptávači (ego, čertíci, alkohol, kouření, braní omamných látek, dělání věcí, kdy vím, že nejsou správné… aj).

Černá magie zahrnuje kouzla, mámení, uřknutí, uhranutí, případně jedy a woodoo (i když existuje i bílá magie).

Smlouvy zahrnují závazky, úpisy, sliby (utrpení, sebeobětování, odplaty, chudoby, panenství, celibátu, cudnosti, poslušnosti, mlčenlivosti), prohlášení, přísahy, zaříkávání, zřeknutí se, věrnostní smlouvy, přísahy věrnosti, přísahy péče (zařadit zaříkávání ke smlouvám je dané channelingem).

 

Toto jsou obecná témata, která brání klientovi v lásce, zdraví, štěstí, finanční prosperitě, nově i v přirozené dobové sexualitě (neboť právě v tuto dobu je velmi důležité žít „zemské“ s přítomností Boží, neodmítat ani duchovno, ani jídlo, peníze, sexualitu).

 

Když odříkám a kyvadlo odsouhlasí odbloky omezujících témat obecně, zeptám se podle základních témat - zdraví, štěstí atd., kde zůstal blok.

S kyvadlem, viděním a slyšením se dostávám k tomu, kde zůstalo např. prokletí na lásce, zatracení peněz, magie na zdraví.

 

Obecné věci pročistí již velmi zásadně karmu i tělo a duši, během téže terapie mohu dělat i dílčí cílené odbloky (např. prokletí jen na synech..,smlouvu několik tisíc let starou, kdy je XY vázán sloužit a pracovat pro AB) a již rozplétám klubko a uvolňuji klienta ze závazků a omezení, čímž může např. konečně podnikat a nemusí stále pracovat pod někým.

Najdu dluhy z min. životů, s klientem je virtuálně vrátíme, peněžní dluhy, citové.. apod.

 

„Prosím o vyrovnání karmických závazků XY a AB na TDD, ve všech ŽMPB, ve všech předcích, souběžnících a následovnících..“

Je třeba dorovnat vzájemné dluhy a omezení v lásce, penězích a jinde.

V některých případech je možné vyřešit karmu jen mentálně, přijetím, odpuštěním, vrácením...

Jindy je potřeba přijmout hmotnou úroveň.

 

 

Je to celé téma dluhů, závazků, omezení.

Např. „Já - Simona, odpouštím bez výhrad a bez podmínek Bohuslavu Šejnovi, že mi v tomto životě nevrátil 30tis. Kč. Prosím o vyrovnání našich karmických dluhů a závazků bez výhrad a bez podmínek.“

V rámci mého channelingu nebo jasnovidectvím se mi zjeví, proč mi je nevrátil. Např. proto, že já jsem ho podvedla v jiném životě. On se stal vykonavatel karmy v tomto životě, vzal si, co mu patří. Sice si tím zatížil karmu přítomnosti, ale mně i sobě odlehčil od karmy minulosti.

„Já, Simona, zbavuji tebe i sebe závazku vůči trestu a sebetrestání a dávám tobě a sobě svobodu v myšlení a konání. Propouštím tě z mého života a děkuji, že mě propouštíš ty z tvého.

Dávám Ti vše, co ti náleží, co jsem ti vzala ve kterémkoliv ze životů a beru si vše, co náleží mně v souladu s Boží vůlí, ve prospěch všech zúčastněných.“

 

Pokud správně pochopím karmický zákon, dostanu těch 30tis. odjinud. Míra trestu pro Boh. Šejna bude úměrná jeho duchovnu a životním principům. Čím je duchovnější, tím snáze mu projde, že byl vykonavatelem mé karmy.

„Prosím o projevení se pozitivního efektu terapie na TDD v nejkratším možném čase a v nejvyšší možné míře, děkuji.“

 

S.M. 5.2.2012