Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bílý mág

29. 3. 2012

Bílý mág
12.3.2012, Simona Müllerová
Samozřejmě, že magie je jen jedna, ale je srozumitelnější používat termín bílý a černý mág, světlý nebo temný. Pokud se někdo zařadí sám mezi vysokovibrační léčitele, vědmy, bílé mágy, Velekněze, Velekněžky, Královny Nebes (rytíř, princezna, král, královna, císař, císařovna..) aj. hodnosti duchovna a Vesmíru, přebírá na sebe závazky, povinnosti a výchovné praktiky odpovídající úrovni, ke které se přiřadí, anebo které mu náleží. Mnoho léčitelů se samo označí za Velkého bílého Mága, aniž by k tomu byli “vycvičeni” a způsobilí. Nezávisle na připravenosti prožívá držitel “hodnosti” výcvik, odměny, dary a tresty. Čím vyšší hodnost má a čím výše vibrační člověk je, tím více morálnější musí být. Výchovná upozornění na požití alkoholu v podobě průjmu, chřipky, jsou běžná. Soudy, kritiky o druhých emočně zabarvené se obratem vrací v podobě jedových šípů, černé magie nebo prokletí, takže člověku není dobře nebo ho druzí “nemají rádi” a chovají se odtažitě. Pády z kola, skřípnutí prstu, odření auta aj. varovné signály jsou rychlejší a výraznější, než u léčitele nižšího typu nebo samouka nebo “obyčejného “člověka.” Doba je ale skutečně taková, že budeme všichni dotlačeni rozvíjet své mimosmyslové vnímání a zapojovat duchovní principy do každodenního života. Náskok v prosperitě, zdraví a vztazích mají ti, kteří s rozšířením vědomí začali dříve. O to je posun méně bolestivý... Povinnosti vysokovibračních lidí jsou práce pro Planetu, pro Přírodu, pro LIDI. Můj vlastní citát je: V určité fázi duchovního vývoje pochopíte, že pomoci svému nepříteli je jediná cesta, jak pomoci sám sobě. Duchovní postoj a prokázání morálky – bez cigaret, alkoholu, lží, krádeží a každodenní práce na sobě a pro Planetu jsou pak odměněny Dary Nebe v podobě nových schopností, channelingů, uzdravení aj. Opravdovost postoje je zkoušena v zátěžových situacích: hádky s partnerem, finanční ztráty aj., zkušební období začátečníků je nejméně dva měsíce. Na počátku výchovy dostane adept na bílého mága nebo rytíře nebes… aj. dary. Ukázku, jak to může fungovat. Počáteční odhodlání mladého léčitele (služebně mladého) nebo Mága je velké a vše mu jde, práce, finance, vztahy, zdraví… Pokud ale ve zkušebním období přestane prokazovat každodenní práce na sobě a pro kolektiv (planeta, práce, příroda), aspoň několik minut a to OPRAVDOVĚ, dary jsou odebrány a nastaví se stagnace nebo pád nebo trestík - jako trestík považuji výchovné zásahy nebe, kdy je odebráno něco, na čem adeptovi záleží. Skutečně je nezbytně nutné první měsíce denně pracovat, vzdělávat se, meditovat, léčit planetu, třeba jen modlitbou, prosbou k archandělovi, naučit se jedno moudro, jednu větu, aplikovat ji do života a předat ji dál. Udržet krok v dobách přízně je snadné, ale zachovat si víru a práci na sobě v dobách zkoušek, je těžké a ne každý projde. Část adeptů se pak vrátí do běžného života a zanevře, což má ale horší následky, než kdyby ani nezačal. Překážky se kupí a on opakuje lekci. Bud prozře a začne lépe (například zaplatí dluh jinému léčiteli, který mu pomohl), začne denně pozitivně afirmovat na firmu, kde pracuje, udělá terapii, modlitbu za kolektiv lidí, za svou rodinu, dům.., než někoho odsoudí pro aroganci, zamyslí se, zda náhodou v afektu nejedná podobně Běžné lidské prožitky nejsou trestány, pokud si je aktér uvědomí, napraví je omluvou nebo pozitivní afirmací a příště je neopakuje, nebo aspoň v menší míře. Nejde denně hřešit
soudem, leností, lakotou.., omluvit se a udělat to druhý den také. Přijde vykonavatel karmy a karmu vykoná.. Ukáže vám, jak se chováte sami… Život mága aj. je velmi těžký. Jeho vnitřní disciplína, nadhled musí byt velké, žije jako normální člověk, ale není. Tváří se a prožívá události jako druzí, ale VÍ. Ví, ale nemluví, neprosazuje se, neupozorňuje na sebe. Splyne s davem a přitom je NAD. Protože je moudrý, on ví a druzí nevědí, ale on je miluje a chápe a nebude je trápit, kritizovat, vychovávat, pokud k tomu nebude naveden vyššími silami jako vykonavatel karmy nebo jako Duchovní vůdce. Velký bílý mág prožívá denní události jako každý a má právo na emoce. Má stále lidské tělo, jen lépe vycvičené ke zvládání situací, má větší znalosti a větší výkonnost mozku, větší propojení s duší a duchem a Bohem. A právě proto, když chybuje, dostane varování nebo výchovný akt. Protože lidské tělo je vybaveno schopností odpozorovat a naučit se, setkáním s bílým mágem se čistí a učí a roste každý. Proto je kladen velký důraz na kvalitu charakteru bílého mága. Čím čistší a morálnější a disciplinovanější je, tím širší a léčivější pole má a lidé jsou s ním rádi, prochází malým množstvím krizových situaci, a ovlivní i počasí během vteřin. Velký bílý mág je odpoutaný od majetku, ale majetek mít může, neboť zázemí je velmi důležité. Bílý mág musí studovat, léčit, odpočívat a k tomu potřebuje zázemí, nelpí ale na nadbytečném luxusu. Jeho bohatství spočívá ve znalostech a v nadhledu. Stalo se mi, že jsem se nechala unést mým vykonavatelem karmy a nerozpoznala včas nebezpečí vzestupu mého ega. Soudila jsem, kritizovala, vychovávala druhého, opomíjela denní práci na sobě, pracovala jsem sice denně minuty i hodiny, ale efekt byl zmařen zaměřením negativní pozornosti na činy vykonavatele. Ztratila jsem tři stupně hodnosti Vesmíru a dary. Po prozření, nápravě a uvědomění si celé kaskády chyb mi hodnosti byly vráceny, spolu se schopnostmi a dary a dokonce navýšeny. Tak to funguje. Přesto je lepší, když stoupáte systematicky vzhůru. Takový pokles, prohřešek mi ale ukázal, že jsem stále člověk, který chybuje, že je potřeba si odpouštět, ale že je nutné si více dávat pozor na myšlenky a činy, nenechat se vtáhnout do problému, že nic není náhoda a lidé, které potkávám, mají své místo v mém životě a vždy mě vedou k obohacení sebe sama tím, že si uvědomím, proč se mi to děje.. Moje vděčnost nebi.. Bohu, Zemi a všemu, co ke mně náleží, je velká a já mám den ze dne větší pokoru k hmotnému i nehmotnému světu.