Jdi na obsah Jdi na menu
 


Afirmace - vědomí a nevědomí

9. 7. 2012

Afirmace - vědomí a nevědomí
Simona Müllerová, 11.4.2012
Odkládám zhmotnělé programy od druhých, mého vědomí a nevědomí. Na to je Haniel, proti zhmotnělým věcem a na druhou stranu umožní tvoření.
Středem této inkarnace je vědomí, jak vědomí roste a moudří, uvědomuje si, že má nadvědomí a podvědomí, čili část podvědomí a nadvědomí se stává vědomím.
Pořád ale zůstávají ukryté programy a záměry, a jelikož čisté a duchovní božské a andělské nadvědomí má také tajné a ukryté zájmy, působí nadvědomí proti podvědomí, které je dobré i špatné.
V podvědomí, díky převaze dobrého a díky tomu, že podle zákona dobro nakonec vždy zvítězí, žijeme tak, jak žijeme. Na to, kolik blbostí a omezení vymýšlíme denně, se vlastně máme všichni moc dobře.
Pořád jsou tu nevědomé, ale i vědomé vyšší síly, které nás chrání a snižují negativní dopad našeho v podstatě soustavného negativního programování sebe a druhých.
Když se v klidu zamyslíme nad svými myšlenkami, stačí zvážit půl hodiny, kdy zrovna nejsme plně zaujati prací nebo cvičením.., kolik vymyslíme negativních soudů a prohlášení o sobě a druhých, včetně toho, jak jsme druhými odmítáni, spřádáme si své negativní příběhy a máme sklon nejprve vytvořit negativní příběh na základě pouhé domněnky, a domněnka vznikne z naprosto obyčejné informace, kterou si můžeme vysvětlit právě podle svých nevědomých programů. Všechna tato omezení RUŠÍM, teď hned a na 1000% ve všech časech a prostorech a nastavuji pozitivní vyhodnocování, prvotně vytvořím pro sebe pozitivní variantu výsledku situace a významu slov, která jsem slyšela.
Pokud se mínění druhých neshoduje s mými pozitivními pohledy, je vhodné věnovat čas rozboru situace, kolik je na tom pravdy. Jsem opravdu líná? Jofiel, pravda o sobě, ok, jsem vlastně líná, mnohem radši zaměstnám a organizuji druhé lidi, než abych to dělala sama. Co v tom mohu změnit? Určité situace budu i nadále organizovat, neboť toto je můj osud a to umím dobře. Část situací vyřeším tím, že práci, pohyb, činnost udělám s nadšením snadno a rychle jako důkaz, že to umím a že přijímám i činnosti, které mě právě teď nebaví. Dále si objektivně přiznám, že v určitých věcech nejsem vůbec líná, naopak jsem velmi výkonná, a to je chvályhodné. Čili on má svou pravdu, já mám svou pravdu, a je má svobodná vůle, kolik jeho pravdy se stane i mou pravdou.
Důležité je, abych pod vlivem kritiky nevstoupila do negativního postoje, převzala bych tak zcela mínění druhého o sobě, hrála jeho hru na lenost a trápila se tím nebo si ublížila. Nebo naopak bych okamžitě popřela jeho názor a šla do opozice, další chyba.
Dobře vím, moc dobře vím, že každý, kdo čte tyhle řádky, má většinu reakcí obou typů, buď jsou ublížení, smutní, že takoví jsou a že je druzí tak vidí, anebo šmahem popřou kritiku, názor toho druhého.
Jen málokdo, skutečně skoro nikdo z vás, se v klidu nezamyslí, proč to ten druhý řekl. Řekl to proto, že ON sám s tím má problém - to je vždy tak, pokud to není guru, ale i guru může prostřednictvím práce s klientem objevit své vlastní omezení podobně nebo stejné jako má jeho klient, nicméně guru a terapeut dělá svou práci profesionálně, a proto by měl mít nadhled a říkat poselství.
Ale zpět: Náš učitel nám tedy řekne výrok o nás, řekne ho proto, že sám má problém, neboť všichni jsme si učiteli a vykonavateli karmy a pomocníky. Druhá věc je, že je to námět k zamyšlení se nad sebou - k objektivnímu, šance připustit si svou chybu a napravit ji, šance uvědomit si své kvality a obhájit je. Obhájit je především před sebou.
Vůbec nejde o to, co si myslí druzí. Neboť ti mají svobodnou volbu si o nás myslet cokoliv podle jejich bloků a životního postoje. Podle zákona přitažlivosti, co si myslíme o sobě, to vyzařujeme (ale vyzařujeme i to, co máme v nevědomí - dobré i špatné). Co vyzařujeme, to přitahujeme. Takže to, co se nám děje, je skutečný obraz, odraz vědomé a i nevědomé složky našeho já a konečný záměr je se fakt osvobodit a být opravdu šťastný.
Očištění od karmického nánosu je velmi obtížné a vzhledem k tomu, že soustavně reagujeme na výroky okolí, si přilíváme a málo odlíváme. Udělali jste to, zamysleli jste se, kolik vědomých negativních výroků jste si už někdy řekli…na to nemám peníze, ona má jiného, jsem vychrtlá... atd.. to nevyjde? A kolik zlého jste si řekli?? Jak pak chcete být šťastní, když stále posuzujete sebe a druhé, a hlavně skoro stále s negativními scénáři.
Je tak těžké odolat, ale dá se to naučit. Když nás rodiče a učitelé naučili smýšlet o nás negativně a kritizovat, napomínat, naučí vás guru a moudré knihy a vaše čisté božské já chválit, pozitivně motivovat. Je jen na vás, jak rychle se do toho dáte.
Negativní mínění o vás samotných vám rozhodně život nezlepší, nic dobrého vám nepřinese. Negativní prohlášení o druhých vám může způsobit chvilkovou úlevu (jako pivo, cigareta, salám, čokoláda), nicméně to má velmi brzy další následky na negativním smýšlení vás o vás, druhých o vás.
Zrušme sebetrestání, teď hned, viny, závazky, tresty, dluhy, teď hned. Už jsme se sami tak potrestali životem do teď, že vážně není důvod se trestat dál, proto tu nejsme, inkarnovali jsme se proto, abychom se naučili žít dary Země a dary těla a spojili hmotné s nehmotným. Tělo, Země, muž a žena, to vše skýtá tolik krásy a radosti, na které máme právo! Dokonce máme i povinnosti dát tělu odměnu za to, jak nám slouží a jak trpí kvůli našemu myšlení a kvůli negativním podvědomým programům.
Máme povinnost naučit duši přijmout nízkovibrační tělo, tělo je vždy proti duši nízkovibrační, a mnoho duší těly pohrdá. Duše je tu ale proto, aby tělo produchovnila, vedla, aby ho vycvičila k tomu, že ji osvobodí z karmických vazeb, omezení, trestů a všeho možného, a co si nese, a tím se také trpí a škodí tělu – chtě, nechtě...
Tělo a duše je tým, je to jednotka. Duše potřebuje zážitky, rozvoj skrz tělo a předat je dál, rozvinout tělesné zážitky a propojit s duševními. Čím výševibrační a čistá je duše, tím lépe pomáhá tělu a
naopak, čím vzdělanější a uvědomělejší je tělo, tím více pomáhá duši, a obě jednotky tak směřují k radosti a čistotě.
Je nutné si uvědomit, že nemohou stát proti sobě, že jsou tým, a že se musíme přijmout na 4 úrovních. Tělo přijme tělo i duši, duše přijme duši a tělo a navzájem se všichni přijmou a odpustí si ta týraní, kdy tělo potřelo duši, a duše pohrdala tělem.
Do dalších měsíců, do 5D, do 21.12.2012 musíme jít jako tým s jasnou představou, že jsme tady kvůli štěstí těla a duše. A že jsme pro teď na Zemi DOMA.
A že to byl záměr spojit duši právě s tímto tělem a tak nám nezbývá, než si pomoct, nikoliv se soudit škodit si.
Podstatou všeho je globální odpuštění, tak těžká věc, pro mnoho lidí tak nepřijatelná, neuskutečnitelná. Ale začneme u sebe - jaké máme problémy se sebou, s vnímáním vnějších dějů, s vyhodnocením postojů druhých lidí...máme velké problémy, že? A dopřejete těm druhým mít také takové problémy? Proč vztahujete jejich chování, myšlení na sebe a soudíte je za to, co dělají, a jak to dělají, proč..? Vždyť přece každý sám má tolik trápení, tolik věcí k řešení. Se sebou a s životem… sotva to zvládá, jeden jako druhý. A my mu ještě přisolíme tím, že ho soudíme, místo co bychom mu pomohli pochopením, že to má asi těžké a požádali boha, aby mu pomohl, síly Světla… a odpustili mu s tím, že na svém stupni duchovního vývoje to prostě jinak neumí. Může číst, může se ptát, může jít na terapii, kurz. Stejně tak můžete i vy. Každý z nás může číst a číst a hledat pravdu…ptát se a ptát..
Nutné je to, co s námi ladí, ihned zapojit do každodenního života. Když si uvědomíte svou lenost – málo čtete, málo se ptáte, nezapojujete denně duchovní pravdy, které se vám líbí, do vyhodnocení situací - proč tedy soudíte druhé, že se chovají, jak se chovají? Oni nejsou lepší než vy a nejsou ani horší. Rozdíly jsou relativně malé. Ale možnosti máme všichni, každý z nás může více číst.
Shody okolností a zákony nebe zařídí, že si na wc ty dvě minuty otevřete přesně tu stranu, kde je přesně ta věta, kterou máte zakomponovat do života. Uděláte to? Přečtete denně v posteli půl stránky? Přečtete na wc půl strany? Odříkáte afirmaci a procítíte ji? Uděláte to?
Určitě cítíte, že to děláte v různé míře, ale ve větší míře se pozastavujete nad tzv. nevhodným chováním druhých lidí. Taky nečtou, víte..?, taky se neptají a nezapojují do života ta moudra.
Jsme tu proto, abychom kolektivní násilí, ublížení a omezení odstranili. Aby duše odpustily a aby těla odpustila, abychom to vše smázli a netahali dál.
Dnes s tím skončíme. Dnes je 11.4.2012, ale zítra je 12.4.2012 = 3+4+5 = 12, dvojitý Jupiter, dvojité štěstí, den draka, zítra vzlétneme bez těchhle blbostí, co si vytváříme. A poletíme tak rychle, že nás nedoženou. A odpustíme sobě a všem, duším a tělům… vždyť jsme si tak podobní...